خرید و فروش مجسمه-نگه داری مجسمه ۱۳۸۷/۷/۲۴

حکم خرید و فروش و نگه داری مجسمه جاندار چیست؟
همه مراجع (به جز صافى و مکارم ): خرید و فروش و نگه دارى آن اشکال ندارد. امام، تحریر الوسیله، ج ۱، المکاسب المحرمه، م ۱۲ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۰۱۴ و توضیح المسائل مراجع، م ۲۰۶۹ ؛ تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م ۲۰۶۹ و استفتاءات، س ۱۰۰۷ ؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۲۲۱ ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۸ ؛ وحید، توضیح المسائل،۲۰۷۷ ؛ بهجت، وسیلةالنجاة، ج ۱، م ۱۴۴۸ و دفتر: نورى.
آیةاللَّه مکارم: خرید و فروش آن اشکال دارد و سزاوار آن است که از نگه دارى آن، خوددارى شود. استفتاءات، ج ۱، س ۵۴۷ و ۵۴۸.
آیةاللَّه صافى: بنابر احتیاط واجب، خرید و فروش و نگه دارى آن، جایز نیست. صافى، هدایة العباد، ج ۱، م ۱۶۹۶ و توضیح المسائل مراجع، م ۲۰۶۹.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.