خمس و زکات ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۲۸۲ بازدید

چه تفاوتی است بین خمس و زکات و چرا نیمی از خمس به سادات پرداخت می شود ولی از زکات محروم هستند این برنامه چه ثمره ای دارد؟

زکـات از مـالـیاتهائی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود لذا مـصارف آن عموما در همین قسمت می باشد ولی خمس از مالیاتهائی است که مربوط به حکومت اسـلامـی اسـت یـعـنـی مـنابع دستگاه حکومت اسلامی و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین می شوند.بـنـابـرایـن مـحـروم بـودن سادات از دست یابی به اموال عمومی ( زکات )در حقیقت برای دور نـگـهـداشـتن خویشاوندان پیامبر از این قسمت است تا بهانه ای به دست مخالفان نیفتد که پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومی مسلط ساخته است از طرفی نیازمندان سادات نیز باید از طریقی تـامین شوند این موضوع در قوانین اسلام چنین پیش بینی شده که آنها از بودجه حکومت اسلامی بـهـره مـند گردند بعضی از فقهاء پاسخ ‌دیگری داده اند آنها معتقدند فقط زکات واجب است و آیه خـمـس بـیـانـگـر مـقدار پرداخت زکات است.
بنابراین امور نه گانه ای که مشهور از اموال زکوی شمرده اند هیچ خصوصیت ندارد بلکه باید از تمام درآمد چه غلات و چه انعام و چه منابع کسب یک پـنـجم را درراه خدا انفاق نمود در این تفسیر سادات و غیر سادات با هم فرقی ندارند و بسیاری از شـبـهـات مطرح نخواهد شد (البته تا آنجا که می دانیم فقط یکی از فقهاء چنین نظری دارند) به کتاب تبصره الفقهاء مراجعه شود.
تفسیر نمونه ج ۷ ص ۱۸۳، مکارم شیرازی - ناصر و دیگران

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.