خواب ماندن جنب تا اذان - ترک غسل بخاطر خجالت ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ - ۲۸۱ بازدید

سلام.اگر شخصی درماه رمضان‌ درمنزل پدرخانم‌ غسل جنابت بر او واجب شود وبه دلیل خجالت ونبود لباس غسل نکندوبه نیت اینکه قبل ازاذان صبح بیدارمیشودوتیمم میکند بخوابد ولی بعد از اذان صبح بیدار شود،حکمش‌ چیست؟

کسى که در شب ماه رمضان جنب است و مى داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمى شود، نباید بخوابد، و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود، روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب مى شود.
کسى که در شب ماه رمضان جنب است و مى داند یا احتمال مى دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مى شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و یا تیمم کند با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه اش صحیح است و باید بعد از اذان صبح برای نماز غسل کند .( توضیح المسائل محشی مراجع مساله ۱۶۲۵و۱۶۲۷)
تذکر: باید توجه داشته باشید که صرفا بخاطر شرم و حیا و خجالت کشیدن نوبت به تیمم بدل از غسل ؛ نمی رسد. البته اگر غسل را عمدا به تاخیر بیندازید تا وقت آن ضیق شود و فرصت برای غسل کردن باقی نماند بخاطر تاخیر عمدی غسل تا ضیق وقت معصیت کار هستید ولی در ضیق وقت ، چند دقیقه قبل از اذان صبح که علی القاعده فرصت برای غسل وجود ندارد روزه با تیمم بدل از غسل جنابت صحیح است و لازم نیست بعدا آن روزه را اعاده کنید ولی برای نماز صبح باید غسل کنید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.