خونریزی زن باردار ۱۳۹۰/۷/۶ - ۳۹۳۲ بازدید

T}همه مراجع: {Tاگر داراى شرایط خون حیض باشد، خون حیض محسوب مى شود؛ وگرنه استحاضه است.V} توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۳ و ۴۴۷ و العروة الوثقى، ج ۱، فصل فى الحیض، م ۵ ؛ خامنه اى، اجوبةالاستفتاءات، س ۲۲۰ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۳۳ و بهجت، احکام دختران و بانوان، ص ۸۲، س ۲۱.{VT} تبصره . {Tاگر بداند خون یاد شده مربوط به زخم در بدن و رحم است، حیض و استحاضه محسوب نمى شود؛ بلکه باید مانند سایر خون ها موضع را براى نماز تطهیر کند. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۸۷/۵۰۰۰۳۲)

همه مراجع:

اگر داراى شرایط خون حیض باشد، خون حیض محسوب مى شود؛ وگرنه استحاضه است. توضیح المسائل مراجع، م ۴۳۳ و ۴۴۷ و العروة الوثقى، ج ۱، فصل فى الحیض، م ۵ ؛ خامنه اى، اجوبةالاستفتاءات، س ۲۲۰ ؛ صافى، جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۳۳ و بهجت، احکام دختران و بانوان، ص ۸۲، س ۲۱.

تبصره .

اگر بداند خون یاد شده مربوط به زخم در بدن و رحم است، حیض و استحاضه محسوب نمى شود؛ بلکه باید مانند سایر خون ها موضع را براى نماز تطهیر کند. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۸۷/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.