خونریزی متوالی در زایمان ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ - ۴۹۲۴ بازدید

حکم خونریزی متوالی در زایمان چیست ؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سیستانى، فاضل و نورى: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز، به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است (هر چند نشانه هاى حیض را نیز داشته باشد). توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹ و بهجت، وسیلة النجاة، ج ۱، م ۳۱۳ و سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹ و منهاج الصالحین، ج ۱، م ۲۵۷ و دفتر: خامنه اى.
آیات عظام تبریزى و وحید: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد، یا نشانه هاى حیض را داشته باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۲۵.
آیةاللَّه صافى: باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احکام استحاضه عمل کند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى که مى بیند در ایام عادتش باشد یا نشانه هاى حیض را داشته باشد، خون حیض است. در غیر این صورت تا هنگامى که ممکن است آن خون حیض باشد، بنابر احتیاط باید آنچه را که بر حائض حرام است، ترک کند و کارهاى مستحاضه را انجام دهد. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۹.
آیةاللَّه مکارم: اگر عادت او در حیض کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببیند باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن، تا روز دهم بنا بر احتیاط واجب ترک عبادت کند، اگر خون از ده روز گذشت، فقط به اندازه روزهاى عادتش نفاس است و بقیه استحاضه و عباداتى را که در این چند روز ترک کرده، باید قضا کند. توضیح المسائل، م ۴۹۳.
تبصره ۱ . به عنوان مثال زنى که عادت ماهانه اش از بیستم هر ماه تا بیست و ششم است، اگر روز هشتم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر، به طور متوالى خون دید تا روز چهاردهم نفاس است و بعد از آن تا روز بیست و چهارم استحاضه و بعد از آن طبق فتواى مرجع تقلیدش عمل کند.
تبصره ۲ . آیةاللَّه سیستانى در مسئله یاد شده فروعاتى دارند براى آگاهى از آن به آدرس پاورقى مراجعه شود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.