خون بیش از ده روز ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ - ۱۲۲۴ بازدید

خون بیش از ده روز

همه مراجع (به جز تبریزى):

اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مى شود. توضیح المسائل مراجع، م ۵۱۷ و وحید، توضیح المسائل، م ۵۲۳ و دفتر: خامنه اى.

آیةاللَّه تبریزى:

اگر از زنانى است که عادت ماهانه دارد، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد. اگر عادت ماهانه ندارد، به اندازه عادت خویشان خود نفاس قرار دهد و بقیه را تا ده روز احتیاط کند. تبریزى، توضیح المسائل مراجع،م ۵۱۷. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۲۳۸/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.