خیر و شر و ارتباط آن با خدا ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ - ۲۰ بازدید

آیات اشاره شده بیانگر دو گونه انتساب عمل است و با یکدیگرتنافی ندارند .توضیح این که :
الف ) آنجا که حسنات رابه خداوند نسبت می دهد، اشاره به این است که تلاشهای فرد به تنهایی در این زمینه ها راه به جایی نمی برد و بدون لطف و عنایت حق تعالی همه کوشش ها و تکاپوهابی ثمر و آب در هاون کوبیدن است .
آیات اشاره شده بیانگر دو گونه انتساب عمل است و با یکدیگرتنافی ندارند .توضیح این که :
الف ) آنجا که حسنات رابه خداوند نسبت می دهد، اشاره به این است که تلاشهای فرد به تنهایی در این زمینه ها راه به جایی نمی برد و بدون لطف و عنایت حق تعالی همه کوشش ها و تکاپوهابی ثمر و آب در هاون کوبیدن است .
ب ) این که می فرماید سییات به نفس توباز می گردد، به معنای آن است که خداوند ابتدایاً شر و بدی برای بندگان نخواسته است، لذا ناملایماتی که به آنان می رسد جنبه بازتابی و انعکاسی دارد؛ یعنی برخاسته از نوعی قصور یا تقصیر فردی و اجتماعی است . البته مقصود از این آیه همه شرور و ناملایمات نیست، بلکه مسایلی مانندشکست در جنگ و امثال آن می باشد. ج ) آنجا که همه چیز را به خدامنتسب می کند، به این نکته اشاره دارد که در عین حال هیچ چیز از گردونه قدرت و مشیت الهی بیرون نیست . حتی اگر رفتار سو آدمی موجب بازگشت شر و بدی به سوی او می شود، آن هم تابع سنت و قانون حکیمانه ای در نظام هستی است . بنابراین در قسمت اول اراده ابتدایی شر از ناحیه خدا سلب شده ، و در بخش دوم به نحو ثانوی و انعکاسی به خدا نسبت داده شده است. ژرفکاوی های دقیق فلسفی نشان می دهد که این دو آیه از شاهکارهای بزرگ قرآن و معجزه ای در حل مشکل اعتقادی جبر و اختیار است ، چه درآن هم اختیار آدمی اثبات می شود و هم توحید افعالی . به عبارت دیگر این آیه به خوبی می نمایاند که اختیار مستلزم نفی توحید افعالی نیست و توحیدافعالی نیز نافی اختیار، اراده و مسوولیت انسان نمی باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۱۴۲۴/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.