داد اولیاء الله در می آید ! ۱۳۹۱/۲/۶

(( خودمان را در خواب بشناسیم. این خواب ما چیست؟ چند ساعت خوابیدم و برخواستم. یک دانه چیز به درد بخور در آن پیدا نمی کنم و مانند یک انبار ریخته و درب و داغون است.

ای خدا ! الآن من باید در خواب تفکّراتی داشتم، تعقّلاتی داشتم، از عالم خبرهائی می شد، نظام هستی یک پارچه علم انباشته ی روی هم است ؛ ما همه سمیعیم و بصیریم و هوشیم .... محرم نشدید؛ با شما ما خامُشیم.

حرفی نمی زنیم به ظاهر؛! یک آب می بینی ؛ یک آفتاب می بینی ؛ کلاغ می بینی ؛ این غار غار می کند، او قو قو می کند، این جیک جیک می کند : نمی شنویم، نمی بینیم، نمی چشیم و نمی رسیم.
(( خودمان را در خواب بشناسیم. این خواب ما چیست؟ چند ساعت خوابیدم و برخواستم. یک دانه چیز به درد بخور در آن پیدا نمی کنم و مانند یک انبار ریخته و درب و داغون است.

ای خدا ! الآن من باید در خواب تفکّراتی داشتم، تعقّلاتی داشتم، از عالم خبرهائی می شد، نظام هستی یک پارچه علم انباشته ی روی هم است ؛ ما همه سمیعیم و بصیریم و هوشیم .... محرم نشدید؛ با شما ما خامُشیم.

حرفی نمی زنیم به ظاهر؛! یک آب می بینی ؛ یک آفتاب می بینی ؛ کلاغ می بینی ؛ این غار غار می کند، او قو قو می کند، این جیک جیک می کند : نمی شنویم، نمی بینیم، نمی چشیم و نمی رسیم.

این ها اعضاء و جوارح ما هستند. بعد یک دفعه یک روزی بیدار می شویم می بینیم که آقا زمین به حرف درآمد ؛ اعضاء و جوارح به حرف درآمد؛ « یا الله ؛ وَ قَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا » (سوره ی زلزله،آیه ی ۳ ) چه شده است؟! مگر همین زمین نیست ؟! مگر همین آفتاب نیست ؟! این کُره، چرا این جور شده اند؟!
آقا، ما بودیم ؛ از بس که کر بودی نمی شنیدی.

مشغول چه چیزهائی ؟! چه کاره ای ؟! عمر چه شده ؟!
یا امیرالمومنین! چه باید کرد آقا ؟!!! ))

ای افسوس، افسوس که سرمایه داریم و داریم هدرش می دهیم و یک دفعه چشم باز می شود که می بینیم آن چه که داشته ایم از دست دادیم و حالا کسی بخواهد نجاتش بدهد چه جوری نجاتش بدهد.

بد بدی کردی نکو پنداشتی ... هیچ جای آشتی نگذاشتی

(( چه کار کردی این را ؟ چه کار کردی آقا ؟ این جان چرا این جوری شده ؟ چه جوری باید این را لحیمش کرد ؟ چه جوری باید جوشش زد ؟ چه کارش باید کرد ؟
داد اولیاء الله در می آید ! ))

متن بیانات استاد صمدی آملی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.