دانشگاه آزاد اسلامی - اهداف و برنامه- ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۵۷۸ بازدید

باسلام لطفأ درمورد مأموریت دانشگاه اسلامی توضیح دهید وسوال دیگر اینکه درباره ی نقش دانشجو در جهاد علمی چه نکاتی مهم وقابل توجه است؟

راهبردها و برنامه های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی:
راهبردهای مصوب
مهم­ترین سیاست­ها مبتنی بر اصل توسعه دانش، ارزیابی مستمر، تعالی و ارتقاء کیفیت پایدار و نهادینه نمودن فرهنگ همراه با اقتصاد آموزش، بشرح زیر مورد توجه قرار گیرد: ۱- عدم توسعه کمی درایجاد واحدها و مراکز دانشگاهی؛ ۲- جذب هیات علمی با کیفیت در سطح دکتری تخصصی؛ ۳- ساماندهی پراکندگی واحدهای دانشگاهی از جمله مراکز و همچنین پردیس­های علوم و تحقیقات و واحدهای بین‌الملل و برون مرزی دانشگاه؛ ۴- اعمال توسعه تحصیلات تکمیلی و متوازن نمودن آن در سراسر کشور؛ ۵- کاهش زیان­دهی واحدهای دانشگاهی در طی دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت؛ ۶- عدم جذب کارکنان جدید و ساماندهی کارکنان مازاد واحدهای دانشگاهی و دانشگاه؛ ۷- توسعه فعالیت­های پژوهشی و فناوری نظیر شرکت­های دانش بنیان و مراکز رشد؛ ۸- توسعه کمی وکیفی حوزه علوم پزشکی و فرهنگی و اجتماعی و باز مهندسی فعالیت ها ؛ ۹- توسعه کمی و کیفی حوزه فرهنگی­،­اجتماعی با تاکید بر طرح های فرهنگی ماندگار؛ ۱۰- تمرکز فعالیت بر اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام؛ ۱۱- تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه از طریق طرح­های اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری؛ ۱۲- انضباط مالی از طریق ایجاد نظام برنامه ریزی و بودجه بندی؛ ۱۳- ارزیابی مستمر عملکرد و ترسیم مسیر تعالی؛ ۱۴-سیاست ارتقاء خدمات رفاهی دانشجویان، کارکنان و اساتید؛ ۱۵- نهادینه نمودن کیفیت آموزش و پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف دانشگاه؛ ۱۶- ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی های ملی، منطقه ای و جهانی؛ ۱۷- فرهنگ سازی مبتنی بر تعالی مدیریت اسلامی متکی بر تعهد، مسؤلیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کار همراه با صداقت، امانت، قانونگرایی و شفاف سازی عملکردها؛ ۱۸- دستیابی به توسعه علوم و فناوری­های نوین ونافع متناسب با اولویت­ها و نیازها و مزیت های نسبی کشوراز طریق ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه؛ ۱۹- ارتقاء جایگاه زبان فارسی در بین زبانهای بین المللی علمی و سهم و نقش دانشگاه آزاداسلامی در این حوزه؛ ۲۰- افزایش سهم دانشگاه در تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از طریق تجاری سازی تحقیقات و توسعه شرکت های دانش بنیان؛ ۲۱- اولویت بخشی به تحصیلات تکمیلی مبتنی بر ابلاغیه سیاست های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور؛ ۲۲- بومی گزینی پذیرش دانشجو و گسترش عدالت آموزشی سراسر کشور؛ ۲۳- پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط با آموزه های دینی و گسترش فرهنگ اسلامی؛ ۲۴- همگام سازی پذیرش با نیازهای جامعه، بازار کار و توسعه علمی کشور؛ ۲۵- مدیریت و هدایت دانش بومی و اسلامی در تطابق بین نیازهای کشور و مطالبات جوانان؛ ۲۶- توجه به تغییر شیوه های پذیرش دانشجو در راستای اهداف علم و فناوری، تقاضای اجتماعی و سیاست های کلی نظام؛ ۲۷- توجه به سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد همگرایی، وحدت و همیاری بین پرسنل، مدیران و معاونین ؛ ۲۸- تجمیع سایت های پراکنده واحدهای استان تهران در مجتمع های متمرکز به منظور بهره برداری بهینه از امکانات و معرفی این واحدها در یک سایت یکپارچه به عنوان قابلیت های رقابتی دانشگاه. برنامه های مصوب در راستای تحقق اهداف متعالی و مصوب هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و در مسیر اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و در چارچوب اهداف مندرج در نقشه جامع علمی و دیگر اسناد بالادستی آموزش عالی کشور و در جهت مدیریت چالش های، برای اجرایی نمودن سیاست­های مصوب دانشگاه که پیشتر اشاره گردید، برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت زیر مورد توجه قرار گرفت: ۱- توقف در زیان دهی دیگر واحدهای دانشگاهی­ و کاهش تعداد واحدها و مراکز دانشگاهی زیان ده در یکسال ۹۳-۹۲ و توقف کامل زیاندهی همه واحد های زیان ده تا سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵؛ ۲ - افزایش سهم درآمدی غیر شهریه از حدود ۱% به نزدیک ۱۰% در سال ۹۳-۹۲ و در ادامه تا سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به میزان حداقل ۳۰% از طریق متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه وفعالیت های دانش بنیان و سرمایه گذاری؛ ۳- افزایش سهم بودجه مستقیم پژوهشی دانشگاه به صورت مستمر و سالانه؛ ۴- افزایش سهم فناوری و تولید ثروت از تجاری سازی تحقیقات از طریق مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان ۵- بهبود و اصلاح نسبت هرم هیات علمی دانشگاه از طریق جذب سالانه ۵۰۰۰ عضو هیات علمی جدید طی ۴ سال منتهی به ۱۳۹۶ جمعا به میزان ۲۰۰۰۰ هیات علمی و افزایش نسبت استادیار به کل اساتید و کاهش سهم مربیان؛ ۶- توجه جدی و اساسی به مسایل نهادی فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر طرح­های فرهنگی ماندگار نظیر توسعه مساجد، مراکز فرهنگی و اسلامی­، یادمان­های شهدای گمنام، تقویت باورهای اعتقادی، دینی واخلاقی... ؛ ۷- افزایش سهم دانشگاه در تولید جهانی علم در پایان برنامه پنجم دانشگاه یعنی پایان سال ۱۳۹۴ به میزان حداقل ۶۶/۰ درصد و در افق چشم انداز ۱۴۰۴ از مقدار ۵/۴ درصد سهم ایران براساس نقشه جامع علمی کشور به میزان ۵/۲ درصد برای دانشگاه آزاداسلامی؛ ۸- توسعه تحصیلات تکمیلی با نرخ رشد بالا و به نسبت حداقل ۳۰% از دانشجویان دانشگاه مطابق سند چشم انداز؛ ۹- شاخص سازی فعالیت ها جهت تعیین استانداردهای عملکردی و تعاملات دقیق از طریق استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر از روندها وعملکردهای موجود در اجرای برنامه، درون دادها، فرایندها و برون دادها و ترسیم مسیر تعالی؛ ۱۰- توسعه حوزه علوم پزشکی از طریق باز مهندسی فعالیت ها و عملکرهای موجود و تدوین نقشه راه روشن در حیطه پزشکی، بهره برداری از بیمارستان های نیمه تمام به تعداد ۴ بیمارستان فرهیختگان تهران، کازرون، اردبیل و تبریز تا پایان سال ۱۳۹۳ و تکمیل ده بیمارستان نیمه تمام تا پایان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و اصلاح هرم هیات علمی، افزایش سطح کیفی داوطلبان ورودی­، ­ارتقا کیفیت رشته ها و واحدهای مجری، گسترش مجلات و نشریات این حوزه، افزایش کمی و کیفی مراکز زیر ساختی­، ­(تحقیقاتی­،­پژوهشی و درمانی و بالینی) و... ؛ ۱۱- افزایش کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و فعال سازی مراکز موجود در حوزه های مختلف علوم اعم از علوم پزشکی­، فنی و مهندسی­،­علوم پایه و علوم انسانی و هنر به تعداد ۷۰ مرکز در سال ۹۳-۱۳۹۲ و در ادامه تا ۱۴۰۴ به تعداد ۱۵۰ مرکز؛ ۱۲- ساماندهی کارکنان از طریق عدم جذب نیروی انسانی غیر متخصص و جذب برنامه ریزی شده نیروهای متخصص مورد نیاز با حفظ تعداد پست­های سازمانی موجود و با اولویت در کاهش ۱۰% آن بطوریکه نسبت دانشجو به کارکنان با نسبت دانشجو با اساتید، متوازن و متناظر باشد و درسال ۹۳-۹۲ این نسبت به ۵۰ و در طی سالهای منتهی به ۹۶-۹۵ به ۷۰ کاهش یابد؛

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.