دانشگاه و ضعف معنویت ۱۳۹۰/۹/۲ - ۲۷ بازدید

از این که سوال خود را با ما در میان گذاشته اید از شما متشکریم و امیدواریم پاسخ گوی مناسبی برای شما باشیم.

«نگاه»
از این که سوال خود را با ما در میان گذاشته اید از شما متشکریم و امیدواریم پاسخ گوی مناسبی برای شما باشیم.

«نگاه»
شناخت و بینش رفتارهای ما را به وجود می آورند. اگر نگاه ما به گناه تغییر کند و آن را چون امور متعفن و مضر قلمداد کنیم، آیا دگر به سراغ آن خواهیم رفت؟
اما از آنجا که گناه را خوب نمی شناسیم و به پیامدهای آن آگاه نیستیم، هنگامی که دیگران آن را مرتکب می شوند ما گمان می کنیم که عقب افتاده ایم و باید برای خود فکری بکنیم. این برداشت و نگرش اشتباه، کلید گناه و خطا شما است. از این رو باید آگاهی مان نسبت به گناه تغییر کند؛ آن وقت است اگر تمام اهل دنیا هم به دنبال سبقت گرفتن در معصیت بر هم پیشی بگیرند، ما هرگز روی خود را به گناه نخواهیم گشود.

«گناه»
آب آتش را کشد زیرا که او--- خصم فرزندان آب است و عدو
بعد از آن این نار نار شهوت است--- کاندر او اصل گناه و زلت است
نار بیرونى به آبى بفسرد--- نار شهوت تا به دوزخ مى برد
گناه یعنی به کم قانع شدن، گناه یعنی وجود خود را رشد ندادن، گناه در یک کلمه یعنی پیروی از خود کردن نه بندگی خدا را کردن.
گناه شخصیت انسان را ناسالم می کند و فرد را در زنجیره ی بیچارگی قرار می دهد تا جای که دیگر راه نجاتی نمی تواند فرد برای خود ببیند.
گناه از آنجا که روح شهوت و طغیان را در انسان زنده می کند، انسان می شود طاغی و شیطان. چرا که شیطان نیز به امر خدا در نیامد و سر خود را برای اطاعت امر خدا فرود نیاورد. در این هنگام فرد گناه کار کارش به جای می رسد که شیطان می شود سرپرست او و این ولایت ره آوردی جزء خروج فرد از نور به سمت ظلمت ندارد«وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُون؛ ) کسانى که کافر شدند، اولیاى آنها طاغوتها هستند که آنها را از نور، به سوى ظلمتها بیرون مى برند آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند»(بقره/۲۵۷).

«زندگی آنها»

به افرادی که گناه می کنند با دید عمیق بنگرید. آیا آنها برای زندگی خود هدفی مشخص و صحیح دارند؟ و یا تنها به پی هوی و هوس خود می دوند؟ این همه دویده اند چه بدست آورده اند؟ آیا یک لذت حسی گذرا ارزش آن را دارد که انسان هویت و حقیقت خود را پایمال کند و شخصیت خود را حیوانی رشد دهد و دست خود را از مقام انسانی کوتاه کند؟
توبه نندیشد دگر شیرین شود---- بر دلش آن جرم تا بى دین شود
آن پشیمانى و یا رب رفت از او--- شست بر آیینه زنگ پنج تو
آهنش را زنگها خوردن گرفت--- گوهرش را زنگ کم کردن گرفت
در نهاد افراد گناه کار این مسئله موج می زند که آنها از کار خود بیزارند، اما عادت، دوری از خدا و غفلت با آنها کاری کرده است که نمی توانند برای خود دستی بالا بزنند و از معصیت دوری کنند و برای خود حتی قدمی بردارند. این حرف و درد دل های است که بسیاری از این افراد به ما منتقل کرده اند.
به راستی این چه کاری است که ابتدای آن لذت، اما پایان آن غم و اندوه است؟! لذت این نیست که شما پرسشگر جوان و اهل ایمان دست به کاری بزنید، اما بعد از مدتی احساس ندامت بر سر شما سایه افکند.
در نظر بگیرید ایام امتحانات فرا رسیده است و شما بجای درس خواندن به بازی مشغول هستید. بعد از مدتی که وارد جلسه شدید تمام لذت های که بر اثر بازی برده اید در هنگام پاسخ دهی به سوالات از بین می رود و کام شما را تلخ می نماید. از این رو امام علی -علیه السلام- می فرماید:« جفا، مایه ننگ است و گناه، موجب محنت»( میزان الحکمه/ج ۱/ ص ۷۶)
افرادی که شما از آنها یاد کردید که به سوی گناه می شتابند، از روی غفلت این گونه عمل می کنند واین نشان از آن دارد که آنها دور اندیش نیستند. امام علی - علیه السلام- فرمودند: «غفلت، ضد دوراندیشی است»(میزان الحکمه/ج ۸/ص ۴۵۶).
ترک خواب غفلت خرگوش کن---غره ى این شیر اى خر گوش کن
این افراد در درون ضعیف هستند. چرا که صاحب تقوا نیستند. افراد با تقوا خود نگهدار، قوی و شجاع هستند. این از ضعف است که آنها نمی توانند نفس خود را کنترل کنند. کار به جای رسیده است که کنترل آنها به دست خواهش های نفسشان افتاده است. حالا انسان فرمایش رسول اکرم- صل الله علیه و آله و سلم- را درک می کند که فرمود: «شجاع و نیرومند آن کس نیست که بر مردم غلبه کند و بر رقباء خود پیروز گردد، بلکه شجاع آن کسى است که بر نفس سرکش خود مسلّط شود و عنان هوى و تمایلات خویش را در دست گیرد»( الحدیث- روایات تربیتى/ ج ۱/ ص ۲۵۹)

هر که ترسید از حق و تقوى گزید--- ترسد از وى جن و انس و هر که دید
اندر این فکرت به حرمت دست بست--- بعد یک ساعت عمر از خواب جست

«لذت دیگر»
در ضمن بسیاری از لذات و نیازها را ما در دنیا به خاطر برخی مسائل دیگر به تأخیر می اندازیم. به طور مثال فردی که به فوتبال علاقه دارد، بسیار دیده شده با این که به آب و غذا احتیاج دارد و مادر برای او غذا تهیه کرده است، اما به خاطر دیدن فوتبال از نیاز و لذت غذا خوردن برای مدتی دوری می کند. این مثال می تواند گویای این باشد که ما اگر لذت دیگری هم چون بندگی، مناجات و رسیدن به انسانیت در ما شعله بگیرد، می تواند نیازهای دیگر را تحت شعاع قرار دهد.

«راه کار»
خشم و شهوت مرد را احول کند--- ز استقامت روح را مبدل کند
چون غرض آمد هنر پوشیده شد--- صد حجاب از دل به سوى دیده شد
همان طور که می دانید شهوت جنسی غریزه ای نیرومند است، که اگر آن را هدایت نکینم، تمام قوای انسانی را مقهور خویش می سازد. یعنی نیروی جسمانی و مغز و اعصاب را به سرعت رو به تضعیف می برد و ذهن را مسموم، اندیشه را مغشوش و قدرت تصمیم گیری و اراده را تباه می کند و در یک کلمه انسان را از انسانیت ساقط می کند.
این غریزه که بطور طبیعی قدرتمند است، اگر در معرض محرک های محیطی مثل دیدن صحنه های هوس انگیز قرار گیرد، تحریک می شود، به طوری که کنترل آن مشکل و خطر آن برای انسان بسیار شدید می گردد و به نوعی اعتیاد تبدیل می شود.
برای کنترل و مهار این غریزه هم باید محرک های بیرونی را حذف کنیم و هم از راه صحیح ، یعنی ازدواج، در صدد ارضای آن باشیم.
شخصی که مبتلا به سایت های مستهجن شده اولین قدم برای نجات از این ورطه آن است که به هر وسیله ای که ممکن است جلوی خود را بگیرید و به سراغ این سایت ها نرود. برای این که چشمان پاک خود را به اموری ناپاک، که جزء تخریب روح و روان و شخصیت شما کاری نمی کند، دوری کنید، این امور را بکار بگیرید:
۱- فردی که خطا از او سر زده است برای رهایی از گناه باید متوسل به اشک شود. امام علی -علیه السلام- می فرماید:« گریستن از ترس خدا دل را نورانی می کند و از خو گرفتن به گناه مصون می دارد».(میزان الحکمه/ج ۲/ص ۷) شخصی که از گناه خود اشک ریخت این اشک دل او را زنده و بیدار می کند، از این رو چنین فردی دیگر دست به کارهای کوچک نمی زند و او را از گناه دور می سازد.
۲- سعی کنید حس ندامت و پشیمانی از گناه را در خود حفظ کنید. چرا که این ندامت سبب می شود که فرد در درون خود از گناه بیزاری بجوید و این خود عاملی برای دوری از گناه بشمار می آید.امام علی -علیه السلام- می فرماید: «پشیمانی از گناه، مانع تکرار گناه می شود».( میزان الحکمه/ج ۲/ص ۱۲۶)
۳- در باره ی آثار زیانبار دنیوی و خصوصا اُخروی پیروی از شهوات مطالعه و فکر کنید و سعی کنید عذاب هایی را که خداوند به گناهکاران وعده کرده است در نظر آورید. در این زمینه تا حدود زیادی معاد باوری شما را از گناه حفظ کرده است، آن را بیش از پیش تقویت کنید. امام علی -علیه السلام- می فرماید: «هر کس که زیاد به یاد آخرت باشد، کمتر گناه می کند».( میزان الحکمه/ج ۱/ ص ۶۲)
۴- در جلسات دعا و مناجات و مراسم مذهبی شرکت فعال داشته باشد و نیز برای خود یک برنامه منظم مذهبی مثل زیارت عاشورا ترتیب دهد تا ضمن تقویت احساسات مذهبی خود، از نیروی ایمان و امداد غیبی پروردگار در مهار نفس اماره برخوردار شود.
۵- غالب افراد هنگامی به سراغ سایت های غیر اخلاقی می‌روند که بیکار باشند. لذا توصیه می‌شود اوقاتتان را با اعمالی شایسته و مورد علاقه تان پر کنید تا فرصت پرداختن به این گونه امور را نداشته باشید. این نوع اعمال را به اعمال جایگزین می شناسیم. از این رو باید برای شما جذابیت داشته باشد و مورد علاقه تان باشد، تا جذابیت این مسئله بتواند جلوی نفس شما را برای پرداختن به سایت ها بگیرد.
۶- برای مدتی کامپیوتر را از مصرفی بودن و خدمت دهی خارج کنید. مثلاً مُدم را از کار بیاندازید، تا برای مدتی از اینترنت نتوانید استفاده کنید و در این مدت به افزایش ایمان و اراده ی خود بپردازید.
۷- در صورت لزوم استفاده از رایانه حتماً آن را در یک اتاق عمومی مثل اتاق نشیمن قرار دهید تا در زمان استفاده از اینترنت دیگران هم در رفت‌ و ‌آمد باشند.
۸- از تمام چیزهایی که به نوعی غریزه جنسی را تحریک می کند مانند خوردن بیش از حد غذاهای پروتئینی مثل گوشت، خرما، عسل، تخم مرغ، فلفل، پیاز و غیره پرهیز کند، همچنین از گوش دادن به موسیقی ها و اشعار عاشقانه یا صحبت کرن و فکر کردن در امور جنسی و بطور کلی هر چیز که در شما احساسات شهوی را تقویت می کند بپرهیزد.
۹- به تنهایی و بی تحرکی ، روی نیاورید و در عوض به ورزش و تفریحات سالم بپردازد و از این طریق انرژی های خود را تخلیه نماید.
۱۰- مراقب گوش و چشم خود باشید. هر چه که انسان می بیند در او اثر می گذارد. دقت کنید انسان با یک لطیفه ی خنده دار می خندد و با شنیدن یک ناسزا عصبانی می شود، آری دیدن و شنیدن مطالب جنسی در قلب و جان آدمی اثری زهر آلود دارد.
۱۱- از مراوده و ارتباط با افراد لاابالی و بی بند و بار بپرهیزد و در عوض با افراد مؤمن و ارزشی رابطه دوستی برقرار کنید.

«درک حضور»
درک حضور خود راه کار اساسی برای محفوظ ماندن از گناه است که به خاطر اهمیت آن به صورت مستقل آن را ذکر کرده ایم. آدمی همواره از افراد حُجب و حیاء دارد، از این رو در مقابل آنها دست به هر کاری نمی زند خصوصاً گناه. حال اگر انسان بداند که همواره در محضر خداست، در محضر او آیا گناه می کند؟ تلاش کنید این مطلب را مرور کنید تا جان شما به این باور برسد که خدا ما را می بیند، بر کارهای ما آگاه است و همواره اعمال ما در منظر و مشاهده ی خدا قرار دارد و این شاهدی که الان می بیند فردا بر ما حکم می کند.
تلاوت قرآن در اعطای چنین بینشی بسیار مفید است، از این رو در برنامه ی خود تلاوت قرآن را فراموش نکنید« هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیر؛ و هر جا باشید او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مى دهید بیناست»(حدید/۴) « وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ؛ و خداوند به آنچه انجام مى دهید، آگاه است»(بقره/۲۷۱).از این رو است که قرآن کتاب هدایت و انسان را از ظلالت به طاعت در می آورد.

«وقت است»
با تبر بردار و مردانه بزن--- تو على وار این در خیبر بکن
همان طور که خود بیان کرده اید هنوز وقت است، که به سمت خدای مهربان بیاید. همت کنید و از در توبه وارد شوید. پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله و سلم- می فرماید:« کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که گناهی نکرده است».( میزان الحکمه/ ج۲/ص ۱۱۹).
اگر تلاش کنید و بخواهید به سمت طاعت و بندگی خدا در آیید و خود را با گناه مأنوس نکنید، خداوند انیس شما خواهد شد. پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله و سلم- در این باره فرمودند: «هر که از خواری گناه به سرفرازی طاعت در آید، خداوند عزّ و جلّ انیس او می شود، بی آن که همدمی داشته باشد و او را کمک می رساند، بی آنکه مال و ثروتی داشته باشد». (میزان الحکمه/ج ۱/ص ۴۸۶)


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.