دبی فورد از ترویج دهندگان قانون جذب است؟ ۱۳۹۰/۵/۲۴

بله خانم دبی فورد هر چند مستقیما از این عنوان نام نبرده است اما مبانی ایده های وی نشان می دهد که وی از جمله قائیلین قانون جذب است.
وی هم در مجموعه راز موسی و هم در مجموعه رمز خدا از این ایده دفاع کرده است.
وی هر چند در فیلم راز نبود اما در کتاب هایش از همکارانش از جمله والش و چوپرا که آن ها هم از پرچمداران قانون جذب محسوب می شوند اسم برده و این ایده را از زبان ایشان هم نقل کرده است.
توضیح این که قانون جذب از نگاه ما هم آسیب های جدی دینی دارد وهم آسیب های اجتماعی و از همه مهم تر این ایده در حد یک فرضیه و احتمال مطرح است و اساسا اثبات نشده است و مخالفین جدی در مجامع علمی و آکادمیک دارد.
بله خانم دبی فورد هر چند مستقیما از این عنوان نام نبرده است اما مبانی ایده های وی نشان می دهد که وی از جمله قائیلین قانون جذب است.
وی هم در مجموعه راز موسی و هم در مجموعه رمز خدا از این ایده دفاع کرده است.
وی هر چند در فیلم راز نبود اما در کتاب هایش از همکارانش از جمله والش و چوپرا که آن ها هم از پرچمداران قانون جذب محسوب می شوند اسم برده و این ایده را از زبان ایشان هم نقل کرده است.
توضیح این که قانون جذب از نگاه ما هم آسیب های جدی دینی دارد وهم آسیب های اجتماعی و از همه مهم تر این ایده در حد یک فرضیه و احتمال مطرح است و اساسا اثبات نشده است و مخالفین جدی در مجامع علمی و آکادمیک دارد.
بزرگان روان شناسی و علوم تجربی مانند فیزیک هیچ شخصیت مطرحی هنوز قانون جذب را به این صورت که مطرح کرده اند، تایید نکرده است.
قانون جذب الان بیشتر در فضای روزنامه ها و هنر و سینما مطرح است، نه در پژوهشگاه ها و مراکز دانشگاهی.
توصیه می کنیم که بخش مربوط به نقد قانون جذب را در همین سایت مطالعه کنید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.