درآمد حرام پدر-وظیفه فرزندان ۱۳۸۹/۲/۱۶ - ۴۰۰ بازدید

اگر پدری درآمد حرامی را برای خانواده اش خرج کند در صورتی که حقوق ماهیانه حلال هم دارد و افراد خانواده راضی نباشند و هرچه به او به گفته اند اثربخش نبوده و بعضی اوقات عصبانی می شود. حالا حکم افراد این خانواده چیست و اگر از این اموال یا مواد غذایی که با این پول حرام خریداری شده استفاده کنند، چه حکمی دارد؟
گفتنی است که حکم تکلیفی در مورد سؤال این است که اگر فرزندان، علم ( یعنی یقین صد در صد ) به حرمت مال پدر و غذا و لباس پولی که استفاده می کند ندارند تصرف در آن مال اشکال ندارد. بلی، اگر یقین دارند همین مال مشخصی که استفاده می کنند از حرام مثل پول خمس نداده تهیه شده تصرف جایز نیست مگر این که خودش خمس آن را بدهد و یا اگر دادن خمس مقدور نیست برای تصرف از مرجع تقلید یا نماینده او اجازه بگیرد. در این صورت مسؤولیتی ندارد
همچنین در صورتی که ندانید آنچه به شما می دهد از مال نامشروع است یعنی مال پدر شما مرکب از دو درآمد حلال و حرام است، تصرف شما در آن اشکال ندارد و مجازات و مسؤولیت متوجه پدر می باشد. بنابراین چون یقین ندارید برای شما اشکالی ندارد

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.