در دانشگاه‌ها مراقب عرفان های کاذب باشید ۱۳۹۱/۷/۲۱

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با معلمان و اساتید دانشگاه های استان خراسان شمالی، آنان را به مراقبت از جوانان در مقابل رخنه ی عرفان های کاذب توصیه کردند. در بخشی از این سخنرانی اهمیت مقابله با این موضوع در محیطهاى جوان این گونه بیان شده است:
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با معلمان و اساتید دانشگاه های استان خراسان شمالی، آنان را به مراقبت از جوانان در مقابل رخنه ی عرفان های کاذب توصیه کردند. در بخشی از این سخنرانی اهمیت مقابله با این موضوع در محیطهاى جوان این گونه بیان شده است:
مراقب این عرفانهاى کاذب هم باشید؛ اینها هم بخصوص در دانشگاهها رخنه میکنند. یکى از برنامهها این است که عرفانهاى کاذب را در داخل دانشگاهها رخنه دهند؛ این هم یکى از آن چیزهاى فلجکننده است. اگر کسى اسیر و دچار این بافتههاى بىاصل و اساسِ عرفانهاى کاذب شود - که غالباً هم از مناطق خارج از کشور نفوذ پیدا کرده و وارد شده است - واقعاً او را فلج می‌کند. معیارى که ما براى تحرک به سمت علوّ معنوى و روحى و تقرب به خدا داریم، تقواست، پرهیزگارى است، پاکدامنى است. جوانان ما - چه دختران ما، چه پسران ما - اگر پاکدامن باشند، اگر تقوا پیشه کنند، اگر براى دورى از گناه تلاش کنند، اگر نماز را با توجه و با اهتمام بهجا بیاورند و انس‌شان را با قرآن قطع نکنند، اسیر این عرفان‌هاى کاذب نمی‌شوند.

من به جوانها غالباً در مورد قرآن سفارش می‌کنم. سعى کنید رابطهتان را با قرآن قطع نکنید. هر روز، ولو نصف صفحه، قرآن بخوانید؛ اینها همهاش مقرِب انسان است؛ صفاى روح و گشایش و فتوح معنوى را همین‌ها براى انسان به وجود مى‌آورد. آن آرامش، آن صبر و سکینهى مورد نیاز انسان - که «فأنزل اللَّه سکینته على رسوله و على المؤمنین و الزمهم کلمة التّقوى»؛ این نعمتى است که خداى متعال آن را به رخ مؤمنین میکشد، که ما سکینه و صبر و آرامش و طمأنینه را از سوى خودمان به پیغمبر دادیم، به مؤمنین دادیم - با همین چیزى که عرض کردیم، حاصل میشود؛ در درجهى اول با تلاش براى دور شدن از گناهان است.
اینکه میگوئیم دورى از گناهان، معنایش این نیست که اول باید بکلى همهى گناهان را ترک کنید تا بتوانید وارد مرحلهى دوم شوید؛ نه، اینها با هم توأم است. باید همت این باشد، باید تلاش این باشد که گناه از ما سر نزند. تقوا هم به همین معناست. التزام به توجه در نماز و در تلاوت قرآن و اینها چیزهائى است که معنویات و صفاى روح را براى ما به ارمغان مىآورد؛ آن آرامش و طمأنینه و سکینهى لازم را به ما میدهد؛ نیازى نیست به رفتن درِ خانهى عرفانهاى کاذب، دروغى، مادى، توهّمى و تخیلى، که هیچ واقعیتى پشت سرش نیست. هم دانشجوها را، هم جوانان دبیرستان را توجه بدهید به همین جنبه‌هاى دیانت و تدین. تدین را یک عنصر اساسى براى مخاطبِ خودتان قرار بدهید و بدانید انشاءاللَّه خداى متعال هم کمک خواهد کرد.

متن کامل سخنرانی:
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۱۱۵۳

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.