دعا و خیرات برای اموات ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ - ۱۴ بازدید

در مورد خواندن فاتحه برای اموات ذکر نام تمامی آنها به صورت جداگانه لازم نیست بلکه همین که نیت کنید که ثواب آن به اموات مورد نظرتان برسد کفایت می کند هر چند اگر برای تک تک آنها فاتحه بخوانید ثواب بیشتری شامل حال شما و اموات مورد نظر می گردد.
البته ناگفته نماند که با هدیه ثواب اعمال به ائمه واموات و علما و... خداوند ثواب آن عمل را هم به خود شخص عنایت می کند وهم به آن افراد که هدیه شده است.
به طور کلی انجام کارهای خیر و عبادات برای اموات را می توان به دو صورت انجام داد:
۱ـ به قصد نیابت از آنها به این ترتیب که در ابتدای عمل قصد کند این کار رابه نیابت یکی از اموات انجام می دهد.
در مورد خواندن فاتحه برای اموات ذکر نام تمامی آنها به صورت جداگانه لازم نیست بلکه همین که نیت کنید که ثواب آن به اموات مورد نظرتان برسد کفایت می کند هر چند اگر برای تک تک آنها فاتحه بخوانید ثواب بیشتری شامل حال شما و اموات مورد نظر می گردد.
البته ناگفته نماند که با هدیه ثواب اعمال به ائمه واموات و علما و... خداوند ثواب آن عمل را هم به خود شخص عنایت می کند وهم به آن افراد که هدیه شده است.
به طور کلی انجام کارهای خیر و عبادات برای اموات را می توان به دو صورت انجام داد:
۱ـ به قصد نیابت از آنها به این ترتیب که در ابتدای عمل قصد کند این کار رابه نیابت یکی از اموات انجام می دهد.
۲ـ اهدای ثواب عمل به اموات بعد از انجام آن کار.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۳/۱۱۱۲۹)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.