دعوت کوفیان ۱۳۹۳/۹/۲۳ - ۱۵ بازدید

خدا نظرشان را عوض نکرد. این همه افراد نامه نوشتندچون فکر نمی کردند که قرار است جنگ شود. برخی از آنها نیز از روی نفاق نامه نوشتند تا اگر امام(ع) به حکومت رسید بگویند ما هم بودیم. آنها که صادق بودند وقتی دیدند جانشان در خطر است فرار کردند و خانه نشین شدند ؛ ۱۶۰۰۰ نفرشان بعد از شهادت امام توبه نمودند و برای جنگ به طرف شام رفتند ولی ۱۲۰۰۰نفرشان باز فرار کردند و ۴۰۰۰ نفرشان شهید شدند. آنها هم که منافق بودند بعد از برگشتن از امام به لشکر عمربن سعد پیوستند. کربلا درس است تا بفهمیم که جوانمرد بودن و از جان گذشتن به این آسانی ها نیست.
خدا نظرشان را عوض نکرد. این همه افراد نامه نوشتندچون فکر نمی کردند که قرار است جنگ شود. برخی از آنها نیز از روی نفاق نامه نوشتند تا اگر امام(ع) به حکومت رسید بگویند ما هم بودیم. آنها که صادق بودند وقتی دیدند جانشان در خطر است فرار کردند و خانه نشین شدند ؛ ۱۶۰۰۰ نفرشان بعد از شهادت امام توبه نمودند و برای جنگ به طرف شام رفتند ولی ۱۲۰۰۰نفرشان باز فرار کردند و ۴۰۰۰ نفرشان شهید شدند. آنها هم که منافق بودند بعد از برگشتن از امام به لشکر عمربن سعد پیوستند. کربلا درس است تا بفهمیم که جوانمرد بودن و از جان گذشتن به این آسانی ها نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.