دلایل دشمنی و خصومت دشمنان نظام با جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴/۱/۲۶ - ۳۶۶۹ بازدید

دلایل دشمنی و خصومت دشمنان نظام با جمهوری اسلامی ایراندر
بررسی مهمترین دلایل و عوامل دشمنی دشمنان انقلاب اسلامی با نظام جمهوری اسلامی و
استمرار و دست برنداشتن از این دشمنی و عناد، می توان به این موارد به طور گذرا
اشاره نمود:

 


۱. اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی:


یکی از مهمترین عوامل دشمنی استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا با نظام جمهوری
اسلامی، بلکه ریشه اصلی تمامی دشمنی ها، اسلامی بودن انقلاب و شکل گیری انقلاب بر
پایه اسلام ناب است؛ انقلاب اسلامی که بر پایه فرهنگ غنی اسلام شکل گرفت، فرهنگ غرب
و مبانی آن را به چالش کشیده و زیر سؤال برد.


ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا می گوید: «جهان اسلام در قرن بیست و یکم یکی
از مهمترین میدان های زورآزمایی سیاست خارجی آمریکاست.» (نیکسون، ریچارد، فرصت را
از دست ندهید، ترجمه، حسین وفسی نژاد، تهران: ص ۲۵۶)


هانتینگتون نظریه پرداز مشهور آمریکایی می گوید: «تقابل اصلی آینده جوامع بشری
برخورد فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است.» (نفوذ و استحاله، پیشین، ص ۴۷)


مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: «امروز دشمنی اردوگاه استکبار با ایران
اسلامی به خاطر اسلام است. آنها با اسلام دشمن هستند که بر جمهوری اسلامی ایران
فشار وارد می کنند. والله که آمریکا از ملت ایران از هیچ چیزشان به قدر مسلمان بودن
و پایبند به اسلام ناب محمدی بودن ناراحت نیست؛ او می خواهد شما از این پایبندی دست
بردارید.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳/۲/۶۹)

 


 ۲. زیر سؤال بردن نظام استکباری:


موجودیت نظام جمهوری اسلامی و حرکت باصلابت و مقتدرانه آن، بنیان نظام استکباری را
به خطر انداخته است و همین مسأله از دلایل دشمنی استکبار جهانی و آمریکا با انقلاب
اسلامی است.


ریچارد مورفی، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا در گزارشی خطاب به نمایندگان کنگره
آمریکا گفت: «اولویت های آمریکا مبتنی بر حفظ جریان آزاد نفت از خلیج فارس، مهار
کردن نفوذ روسیه و جلوگیری از رادیکالیسم اسلامی است. پدیده انقلاب اسلامی ایران
دیگر تنها یک مسأله استراتژیک متعارف نیست، مسأله امواجی است که این انقلاب پدید
آورده و بنیادهای تمدن معاصر کاپیتالیستی و سوسیالیستی غرب را به زره انداخته است.»
(واعظی، حسن، ایران و آمریکا، پیشین، ص ۳۱۴، فارین پالیسی به نقل از خطر توطئه، ص
۹۵)


مقام معظم رهبری فرمودند: «موضع انقلاب اسلامی موضع هجومی است، هجوم علیه سیستم
ظالمانه و ستمگرانه ای که امروز بر دنیای سیاست در سراسر عالم و بر زندگی واقعی
مردم حاکم است، یعنی هجوم بر نظام سلطه... انقلاب اسلامی، فریاد و نهیبی است علیه
چنین نظام های ظالمانه ای در دنیا. علت این هم که نظام اسلامی و انقلاب اسلامی در
چشم ها و کام های ملت ها شیرین بوده و همچنان هست، همین است. این هم که می بینید در
دنیا سیاست های گوناگون با شیوه های مختلف مرتب روی جمهوری اسلامی فشار می آورند تا
در قضایای گوناگون مثلاً در قضیه فلسطین موضع نگیرد، بعضی ساده لوح ها خیال می کنند
که مشکل فقط این است که جمهوری اسلامی در فلان قضیه موضع تندی دارد، لذا می گویند
شما موضع تند نگیرید، در صورتی که مسأله این نیست مسأله این است که مواضع اصولی
جمهوری اسلامی، اصل سیاست های سلطه را در دنیا تهدید و ملت ها را امیدوار می کند.»

 


۳. به مخاطره انداختن منافع ابرقدرتها در منطقه حساس خاورمیانه:


انقلاب اسلامی منافع غرب و به ویژه آمریکا را در منطقه استراتژیک خاورمیانه به خطر
انداخته است و این یکی از عوامل دشمنی با آن است.


برژنسکی نظریه پرداز مشهور آمریکایی می گوید: «تجدید حیات اسلام بنیادگرا در سراسر
منطقه با سقوط شاه و تشنجات ناشی از ایران (امام ) خمینی (ره) یک مخاطره مستمر برای
منافع ما در منطقه ای که حیات جهان غرب کاملاً به آن وابسته است ایجاد کرده است.
بنیادگرایی اسلامی پدیده ای است که امروزه آشکار نظم و ثبات موجود را تهدید می
کند.» (داودی، محسن، ستیز غرب با آنچه بنیادگرایی اسلامی می نامد، تهران، دفتر
مطالعات سیاسی و بین المللی، ۶۸، ص ۸۰)


مقام معظم رهبری فرمودند: «این که ملاحظه می کنید بعد از پیروزی انقلاب تاکنون
آمریکایی ها از دشمنی با ملت و کشور و نظام جمهوری اسلامی هرگز دست نکشیده اند و یک
لحظه از دشمنی بازنایستاده‌اند علّت همین است اینجا پایگاه سیاسی و اقتصادی امن و
امان آمریکایی ها بود، اما فکر اسلامی و ایمان اسلامی این ملت را بیدار کرد و آنها
توانستند به برکت اسلام، دست این سلطه طلبِ زیاده خواهِ زورگوی چپاولگر را کوتاه
کنند، در حقیقت اسلام در کشور ما بزرگترین ضربه را به استکبار آمریکایی زده است
بنابراین آنها هم بزرگترین کینه را دارند و بی مهار اقداماتی می کنند.» (پایگاه
اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های
نماز جمعه تهران (۱۳۸۱/۰۹/۰۱)

 


۴. انقلاب اسلامی، کانون بیداری و الگوی سایر ملت ها:


تأثیر گذاری و نفوذ انقلاب اسلامی در نهضت های آزادی بخش در سراسر جهان و تبدیل شدن
انقلاب اسلامی به عنوان کانون بیداری ملت ها و الگویی برای مبارزه و مقابله با قدرت
های بزرگ و دمیدن روحیه استکبار ستیزی در میان آنان که امروز نمونه های آن را در
کشورهای عربی اسلامی شاهد هستیم، از دلایل عمده دشمنی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی
است. الکساندر هیک وزیر دفاع اسبق آمریکا می گوید: «به نظر من خطرناک تر و مهم تر
از این مشکلات بین المللی عواقب گسترش بنیاد گرایی اسلامی است که در ایران پاگرفته
و اکنون عراق و ثبات رژیم های عرب میانه‌رو را در منطقه تهدید می کند، می باشد. اگر
این از کنترل خارج شود منافع ابر قدرت ها را به خطرناک ترین وجه به مخاطره خواهد
انداخت.» (روزنامه اطلاعات، ۱/۱۲/۶۱)


مقام معظم رهبری فرمودند: «آمریکایی ها می دانند که اگر ایران اسلامی و ملت ایران
بر قله رفیع این فناوری بایستد سخن حق او که دعوت به استقلال و عزت و سرافرازی است
در افکار عمومی جهان به ویژه مسلمانان، نفوذ بیشتری خواهد یافت و دشمنان ملت از
همین مسأله ناراحت و نگرانند.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات
مقام معظم رهبری در جمع دست اندر کاران جهاد دانشگاهی، ۱/۴/۸۳)


همچنین فرمودند: «این موضوع نشأت گرفته از ایستادگی و ثبات ملت ایران و نشانه های
خوب پیشرفت در ایران اسلامی است. صورت عزت ملت، سربلندی سیاسی نظام اسلامی، پیشرفت
ها و نوآوری ها در عرصه های مختلف علمی و اقتصادی، و کوتاه نیامدن در مقابل قدرتهای
زورگو، تداوم پیدا کرده و اکنون به الگویی برای ملتهای منطقه تبدیل شده است.»
(همان، بیانات مقام معظم رهبری دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی
در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۰)

 


۵. استقلال طلبی جمهوری اسلامی و حرکت در مسیر پیشرفت:


استقلال طلبی و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و رهایی از وابستگی در عرصه های
مختلف به سایر کشورها از جمله قدرت های بزرگ نیز از جمله دلایل دشمنی قدرت های بزرگ
با نظام جمهوری اسلامی ایران است. مارتین ایندایک معاون خاور میانه ای وقت وزارت
خارجه آمریکا با اشاره به ناهمخوانی سیاست های جمهوری اسلامی با ایالت متحده،
گستاخانه تأکید می کند که مجازات و تنبیه انقلاب اسلامی درس عبرتی برای کشورهایی
خواهد بود که در مسیر استقلال و رهایی از رهبری آمریکا گام بر می دارند.» (روزنامه
کیهان، ۲۶/۱/۷۸)


نوام چامسکی نظریه پرداز مشهور آمریکایی نیز براین باور است که: «جمهوری اسلامی
ایران از نظر آمریکا غیر قابل پذیرش است چون از استقلال خود چشم پوشی نمی کند.»
(روزنامه رسالت، ۲۷/۲/۸۰)


مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: «دشمنی نظام مستکبر آمریکایی و هر مستکبر در
دنیا با نظام اسلامی، به خاطر پرچم برافراشته عدالت است، به خاطر این است که می
بیند با نام اسلام و با تعالیم والای اسلام کشوری دارد به سمت رشد و توسعه و پیشرفت
علمی و عملی حرکت می کند می داند که این، جلوی نفوذ آنها را خواهد گرفت. آنها با هر
کشوری که خارج از قلمرو قدرت آنها به توسعه، به سمت رقابت با آنها حرکت کند،
مخالفند. آنها در مناطق مختلف عالم – که از لحاظ منابع حیاتی و منابع اقتصادی و زیر
زمینی، ثروتمند و غنی است – منافع خودشان را دنبال می کنند و در پی این هستند که
ظالمانه و مستکبرانه براین کشورها پنجه بیفکنند وبا قدرت زور و زر و تزویر خودشان
بتوانند این منابع را در اختیار بگیرند. دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسلامی به
خاطر این حرکت قدرتمندانه مردمی است چون ایمان مردم، علاقه مردم به استقلال، و
اطمینان به نفس مردم، به ضرر آنهاست. آنها می خواهند کشور ما را همیشه وابسته نگه
دارند. آنها می خواهند از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه را
وابسته به خودشان نگه دارند. وقتی کشوری مستقل است، وقتی اطمینان به نفس دارد و با
اعتماد به خود، در راهی که او را به سمت اهداف والا می رساند، حرکت می کند، طبعا
اینها ناراضی می شوند. نارضایتی دشمنان جهانی ما به این خاطر است. آنها وقتی راضی
می شوند که ملت ایران اختیار دین ودنیا و فرهنگ و اقتصاد خود را یکسره به آنها
بسپارد. ملت ایران امروز بیدار شده است و زیر بار چنین زور گویی ها و قلدری هایی
نمی رود.» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات مقام معظم رهبری در
اجتماع مردم رفسنجان، ۱۸/۲/۸۴)

 


۶. دشمنی با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان:


یکی دیگر از دلایل دشمنی استکبار جهانی و آمریکا با جمهوری اسلامی، دشمنی با رژیم
صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین ولبنان در دست یابی به حقوق از دست رفته
آنان و خط مقاومت در منطقه است. مارتین ایندایک می گوید: «دلیل اصلی ادامه ضدیت
آمریکا با ایران نیز بدان جهت است که در سیاست ایران در قبال روند سازش تغییری
ایجاد نشده است.» (خلیلی، اسد الله، روابط ایران و آمریکا، بررسی دیدگاه نخبگان
آمریکایی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، ۱۳۸۱، ص
۴۶۶)


مقام معظم رهبری فرمودند: «مسئله‌ فلسطین فقط مسئله‌ی جغرافیا نیست مسئله‌ بشریت
است مسئله‌ انسانیت است امروز مسئله‌ فلسطین شاخص میان پایبندی به اصول انسانی و
ضدیت با اصول انسانی است مسئله این قدر اهمیت دارد آمریکا هم از این معامله زیان
خواهد دید بلاشک این چیزهای تاریخی ده سال و بیست سال و سی سال در تحولات تاریخی
مثل یک لحظه است به‌زودی خواهد گذشت قطعاً تاریخ آمریکا و آینده‌ی آمریکا مغلوب این
حرکتی خواهد شد که در این پنجاه شصت سال اخیر آمریکائی‌ها در رابطه‌ با مسئله‌ی
فلسطین انجام دادند مسئله‌ی فلسطین مایه‌ بدنامی آمریکا در طول قرنهای متمادی در
آینده خواهد بود... مسئله‌ فلسطین یک مسئله‌ی اسلامی است همه‌ ملتها در مقابل
فلسطین مسئولند همه‌ دولتها در مقابل فلسطین مسئول هستند چه دولتهای مسلمان چه
دولتهای غیر مسلمان هر دولتی که ادعای طرفداری از انسانیت را دارد مسئول است منتها
وظیفه‌ مسلمانها وظیفه‌ سنگین‌تری است دولتهای اسلامی موظفند و باید به این وظیفه
عمل بکنند. . ما در جمهوری اسلامی مسئله‌ی فلسطین برایمان یک مسئله‌ تاکتیکی نیست
یک استراتژی سیاسی هم نیست مسئله‌ی عقیده است مسئله‌ دل است مسئله‌ ایمان است
(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار شرکت کنندگان افتتاحیه
همایش غزه، ۸/۱۲/۱۳۸۸)


حضرت امام عمق کینه و دشمنی این گونه تبیین فرمودند: «نکته مهمی که همه باید به آن
توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان
ما و جهانخواران تا کی و کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقلال وآزادی ما
راقبول دارند ؟ به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویت ها و ارزش های معنوی و الهی
مان نمی شناسند به گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمی دارند
مگر این که شما را از دین تان برگردانند... آری اگر ملت ایران از همه اصول و موازین
اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیهم
السلام را با دستهای خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان
یک ملت ضعیف و فقیر و بی فرهنگ به رسمیت بشناسند ولی در همان حدی که آنها آقا باشند
ما نوکر، آنها ابر قدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند، ما جیره خوار و حافظ
منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایران اسلامی.» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۲۳۷)

 


در یک جمله، ریشه اصلی دشمنی و خصومت آمریکا با نظام جمهوری اسلامی را باید در
ماهیت استکباری و ظالمانه این کشور و ماهیت اسلامی، حق طلبانه و ظلم ستیزانه نظام
جمهوری اسلامی جستجو نمود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.