نسخه آزمایشی

دمام زدن ۱۳۹۷/۶/۱۹ - ۴۸ بازدید

سلام علیکم, آیا کوبیدن طبل و دیگر ابزار آلات عزاداری که صدایشان به اطراف پخش میشود, جایز است ؟
اگر به نحو لهوی زده شود اشکال دارد و بصورت غیر لهوی به نظر مقام رهبری اشکال ندارد هر چند به نظر برخی از آیات اشکال دارد .

نظرات

نظر بدهید