دمیدن روح در جنین ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ - ۲۷ بازدید

جنین شش مرحله را طی می کند: ۱. نطفه ۲. علقه ۳. مضغه ۴. استخوان ها ساخته می شوند ۵. گوشت بر روی استخوان ها را می پوشاند ۶. روح بر او دمیده می شود.V}(مؤمنون (۲۳) آیه ۱۴) { مشهور این است که پس از چهار ماه روح بر جنین دیده می شود. روایتی از پیامبر اکرم(ص) نیز این مطلب را تأیید می کند.
جنین شش مرحله را طی می کند: ۱. نطفه ۲. علقه ۳. مضغه ۴. استخوان ها ساخته می شوند ۵. گوشت بر روی استخوان ها را می پوشاند ۶. روح بر او دمیده می شود.(مؤمنون (۲۳) آیه ۱۴) { مشهور این است که پس از چهار ماه روح بر جنین دیده می شود. روایتی از پیامبر اکرم(ص) نیز این مطلب را تأیید می کند. (جواهر الکلام ، ج ۴، ص ۱۱۲) اگر چه بر حسب برخی روایات دیگر پس از ۶ ماه روح به جنین دمیده می شود (همان). بر اساس نظریه ملا صدرای شیرازی ، روح محصول قانون حرکت عمودی جوهری است و سرچشمه روح همان ماده متحول و متحرک جنینی است و ماده این استعداد و شایستگی را دارد که در دامن خود موجودی را پرورش دهد که با ماوراء طبیعت هم افق باشد و همین موجود مادی در مراحل ترقی و تکامل خود به موجودی مجرد تبدیل می شود . بنابراین می توان گفت که جنین در حرکت تکاملی خود که از نطفه شروع می کند و به مرحله نهایی تکامل جسمانی می رسد، و در چهار ماهگی استعداد و پذیرش روح را پیدا می کند کم کم این روح مراحل ترقی و تکامل را طی می کند و در نهایت در ۶ ماهگی به عنوان موجودی مجرد در انسان تجلی پیدا می نماید

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.