دم را غنیمت شمار ۱۳۹۱/۴/۱۵

اى عزیز ! اى مطالعه کننده ی این اوراق ! عبرت کن از حال این نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر گرفتار اعمال زشت و اخلاق ناهنجار خویش است و تا فرصت داشت به بطالت و هوى و هوس ، عمر عزیز را گذراند، و آن سرمایه ی الهى را ضایع و باطل کرد. تو ملتفت خود باش که نیز روزى مثل مایى و خودت نمى دانى آن چه روز است .
شاید الآن که مشغول قرائتى ، باشد، اگر تعلّلى کنى ، فرصت از دست مى رود.
اى عزیز ! اى مطالعه کننده ی این اوراق ! عبرت کن از حال این نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر گرفتار اعمال زشت و اخلاق ناهنجار خویش است و تا فرصت داشت به بطالت و هوى و هوس ، عمر عزیز را گذراند، و آن سرمایه ی الهى را ضایع و باطل کرد. تو ملتفت خود باش که نیز روزى مثل مایى و خودت نمى دانى آن چه روز است .
شاید الآن که مشغول قرائتى ، باشد، اگر تعلّلى کنى ، فرصت از دست مى رود.

اى برادر من ! این امور را تعویق نینداز که تعویق انداختنى نیست . چه قدر آدم هاى صحیح و سالم ، با موت ناگهانى از این دنیا رفتند، و ندانیم عاقبت آن ها چیست ! پس ‍ فرصت را از دست مده و یک دم را غنیمت شمار که خیلى اهمّیت دارد و سفر، خیلى خطرناک است . دستت از این عالم که مزرعه ی آخرت است ، اگر کوتاه شد، دیگر کار گذشته است و اصلاح مفاسد نفس را نتوانى کرد. جز حسرت و حیرت و عذاب مذلّت نتیجه نبرى .
اولیاى خدا آنى راحت نبودند، و از فکر این سفر پرخوف و خطر بیرون نمى رفتند.
حالات علی بن الحسین علیه السّلام امام معصوم حیرت انگیز است .
ناله های امیرالمؤمنین علیه السّلام ولیّّ مطلق ، بُهت آور است .
چه شده است که ما این طور غافلیم ؟ کى به ما اطمینان داده جز شیطان که کارهاى ما را از امروز به فردا مى اندازد. مى خواهد اصحاب و انصار خود را زیاد کند و ما را با خلق خود و در زمزه ی خود و اتباع خود محشور کند.
همیشه آن ملعون امور آخرت را در نظر ما سهل و آسان جلوه دهد و ما را با وعده ی رحمت خدا و شفاعت شافعین ، از یاد خدا و اطاعت او غافل کند.
ولى افسوس که این اشتهاى کاذب است و از دام هاى مکر و حیله ی آن ملعون است . رحمت خدا الآن به تو احاطه کرده ، رحمت صحّت و سلامت و حیات و امنیّت و هدایت و عقل و فرصت و راهنمایى اصلاح نفس . در هزاران رحمت گوناگون حق تعالى غوطه ورى (در اصل : غوری وری) و استفاده از آن ها نمى کنى و اطاعت شیطان مى کنى . اگر از این رحمت ها در این عالم استفاده نکنى ، بدان که در آن عالم نیز بى بهره هستى از رحمت هاى بى تناهى حق و از شفاعت شفیعان نیز محروم مانى جلوه ی شفاعت شافعان در این عالم ، هدایت آن ها است و در آن عالم ، باطن هدایت ، شفاعت است . تو از هدایت اگر بى بهره شدى ، از شفاعت بى بهره اى و به هر قدر هدایت شدى ، شفاعت شوى .
شفاعت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله مثل رحمت حق ، مطلق است ؛ محّل قابل باید از او استفاده کند.
اگر خداى نخواسته شیطان با این وسایل ، ایمان را از چنگ تو ربود، دیگر قابلیّت رحمت و شفاعت نخواهى داشت . بلى رحمت حق سرشار است در دو دنیا. تو اگر طالب رحمتى ، چرا از این رحمت هاى پیاپى که در این عالم مرحمت فرموده و بذر رحمت هاى دیگر است ، برخوردار نمى شوى . این همه انبیا و اولیاى خدا تو را دعوت کردند به خوان نعمت و مهمان خانه ی الهى ، نپذیرفتى ، و با یک وسوسه ی خنّاس و القاى شیطانى همه را کنار گذاشتى . محکمات کتاب خدا و مُتَواتِرات احادیث انبیاء و اولیاء و ضروریات عقول عقلاء و براهین قطعیه ی حکماء را فداى خطرات شیطانى و هواهاى نفسانى کردى .
اى واى به حال من و تو از این غفلت و کورى و کرى و جهالت ( امام خمینی رحمه الله ، چهل حدیث ص ۱۳۰ و ۱۳۱) .

برگرفته از پایگاه : پاسخگو
برخی از عبارات و کلمات این نوشتار با ادبیات ساده و روان تری نوشته شده است و با متن اصلی اندکی تفاوت دارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.