دو جنسه ها در قرآن ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ - ۱۱۲۲ بازدید

باسلام.
خداوند در ایه ۳۹ قیامت فرموده اند که مرد و زن به زوی پرودگار خویش باز می گردند؛ پس دوجنسه ها چی؟!

آیه مورد سوال و برخی آیات دیگر (۱)که اشاره به مذکر و مؤنث بودن انسان ها دارد، در ابتدا اشاره به خلقت اولیه انسان ها از دو جنس مذکر و مونث می نماید که خلقت اولیه این دو جنس به صورت مستقل بوده است و در ادامه حیات بشری، حقیقت هم غیر از این دو جنس نیست. اما ترنس ها یا دو جسنه ها جنسیت مستقلی ندارند که به عنوان «جنس سوم» لحاظ شوند و آنان در حقیقت یا به جنسیت مذکر (مرد) و با به جنسیت مونث (زن) گرایش دارند.
بنابراین ترنس ها (دو جنسه) هم در آغاز خلقت اولیه، و هم در ادامه خلقت انسان ها، دارای جنسیت مستقل نبوده و نیستند. و مانند سایر دیگران از یک پدر و مادر آفریده شدند و در حقیقت در مشخصات ظاهری و ویژگی های روحی و روانی گرایش و تمایل به یکی از دو جنس اصلی مذکر و مونث دارند.
این تصور که چون دو جنسه ها ترکیبی صفات و ویژگی هایی از دو جنس مرد و زن را در خود دارند پس جنس مستقلی به حساب می آیند. این تصور هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ پزشکی و علمی نادرست است. بلکه دو جسنه شدن در حقیقت نوعی اختلال جنسی و پزشکی است.
البته احکام شرعی مربوط به ازدواج، محرمیت، تغییر جنیست ، مسال شرعی و ... آنان در کتاب های روایی و فقهی به طور مفصل و مبسوط بحث شده است. (۲) پاورقی:
(۱) حجرات/۱۳، قیامت.۳۹، نجم ۴۵ و ... .
(۲) تحریراوسیله جلد۲، جواهرالکلام جلد ۳ و ... .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.