نسخه آزمایشی

دین زرتشت درباره حکومت و حکومت داری نظری دارد؟ ۱۳۹۳/۱/۲۵ - ۳۳۱۳ بازدید

با مطالعه تاریخ آیین زرتشت می توان به این نکته پی برد که پیروان آیین زرتشت نیز مانند آیین های دیگر به دنبال قدرت سیاسی بوده اند و در هر دوره ای که فرصت مناسبی یافته اند از نظام های سیاسی برای اجرای شریعت خود بهره برده اند. این امر در دوره ساسانیان به طور کامل محقق گردید.
با مطالعه تاریخ آیین زرتشت می توان به این نکته پی برد که پیروان آیین زرتشت نیز مانند آیین های دیگر به دنبال قدرت سیاسی بوده اند و در هر دوره ای که فرصت مناسبی یافته اند از نظام های سیاسی برای اجرای شریعت خود بهره برده اند. این امر در دوره ساسانیان به طور کامل محقق گردید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب