ذکر صفات خداوند ۱۳۹۱/۱۰/۳

شناخت ذات خداوند برای ما ممکن نیست و ما تنها از طریق شناخت بعضی از صفات خداوند، می‌توانیم به او معرفت بیابیم.
(به سوی تو، محمد تقی مصباح یزدی، ص۱۶۲).
اینکه چرا خدا می‌فرماید: «منزه است خداوند از آنچه شما وصف می‌کنید». در پاسخ گفته می‌شود که باید توجّه به صدر آیه نمود. صدر و ذیل آیه را باید با هم معنا نمود تا برداشت ناصحیح نشود. در صدر آیه خداوند به انحرافات مشرکان اشاره نموده است و در ذیل آیه آنچه که آنها فکر می‌کردند، نفی فرموده است. این نفی نمودن افکار مشرکان و صاحبان مذاهب باطله، منافات با ذکر صفات برای خداوند ندارد. توجّه به ترجمۀ دو آیه، پاسخ شما را روشن می‌کند:
شناخت ذات خداوند برای ما ممکن نیست و ما تنها از طریق شناخت بعضی از صفات خداوند، می‌توانیم به او معرفت بیابیم.
(به سوی تو، محمد تقی مصباح یزدی، ص۱۶۲).
اینکه چرا خدا می‌فرماید: «منزه است خداوند از آنچه شما وصف می‌کنید». در پاسخ گفته می‌شود که باید توجّه به صدر آیه نمود. صدر و ذیل آیه را باید با هم معنا نمود تا برداشت ناصحیح نشود. در صدر آیه خداوند به انحرافات مشرکان اشاره نموده است و در ذیل آیه آنچه که آنها فکر می‌کردند، نفی فرموده است. این نفی نمودن افکار مشرکان و صاحبان مذاهب باطله، منافات با ذکر صفات برای خداوند ندارد. توجّه به ترجمۀ دو آیه، پاسخ شما را روشن می‌کند:
۱. آنان برای خدا شریکهایی از جن قرار دادند، در حالی که خداوند همۀ آنها را آفریده است و برای خدا پسران و دخترانی به دروغ از روی جهل ساختند. منزّه است خدا و برتر است از آنچه توصیف می‌کنند.
(انعام،۱۰۰)
۲. «خداوند هرگز فرزندی برای خود برنگزیده و معبود دیگری با او نیست که اگر چنین می‌شد، هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می‌کردند و بعضی بر بعضی دیگر برتری می‌جستند (و جهان به تباهی کشیده می‌شد). منزّه است خدا از توصفی که آنها می‌کنند».
(مؤمنون/ ۹۱).
خلاصه آنکه ما از طریق صفات می‌توانیم به خدا معرفت پیدا کنیم و برای ما ممکن نیست که به کنه ذات او دست یابیم. اینکه در آیاتی می‌فرماید: «سبحان ا... عما یصفون» به این معنی نیست که ما خدا را از طریق صفات نشناسیم، بلکه با توجّه به صدر و ذیل آیه، افکار منحرف مشرکان و مذاهب باطلی که به خداوند نسبت شرک و داشتن فرزندان پسر و دختر و.... می‌داند نفی فرموده و خدا را از داشتن شریک در خلقت و داشتن فرزند منزّه داشته است.
به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۲۱۳/۴۰۰۰۰۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.