رؤیابینی و سفر روح ۱۳۹۰/۶/۳۰ - ۲۰ بازدید

اصولا دمیدن آرامش در روح و یا به زبان دینی تعالی معنوی روح، نه تنها ممکن بلکه امری ضروری است. دین و خداجویی این مهم را به عنوان اصلی‌ترین هدف خود لحاظ کرده و با شریعت در صدد تعالی روح انسان می‌باشد تا بتواند به مقام قرب الهی نزدیک شود.
اما آیا تعالی روح با آنچه در برخی فرقه‌ها به ویژه اکنکار وجود دارد، بدست می آید؟
اصولا دمیدن آرامش در روح و یا به زبان دینی تعالی معنوی روح، نه تنها ممکن بلکه امری ضروری است. دین و خداجویی این مهم را به عنوان اصلی‌ترین هدف خود لحاظ کرده و با شریعت در صدد تعالی روح انسان می‌باشد تا بتواند به مقام قرب الهی نزدیک شود.
اما آیا تعالی روح با آنچه در برخی فرقه‌ها به ویژه اکنکار وجود دارد، بدست می آید؟
با نگاهی به آموزه‌ها و نیز روشهای رؤیابینی و سفر روح در اکنکار به این نتیجه قطعی می‌توان دست یافت که در این فرقه واقعیتی به نام رؤیابینی و یا سفر روح وجود ندارد و هر آنچه هست تصویرگری ذهنی، خیال انگیزی و تلقینات روانی است. هارولد کلمپ برای این منظور کتابی نوشته است با نام تمرینات معنوی اک. در این کتاب که دوازده فصل دارد ۱۳۱ تمرین معنوی در قالب سفر روح، رؤیابینی، درمانگری، تعادل، حل مشکلات، تکنیکهایی با چشم باز و دیدار با اساتید گردآوری شده است. در اولین تمرین با جملات زیر روبرو هستید:
قبل از اینکه بخوابید، به آرامی روی تخت خود بنشینید. چشمان خود را ببندید. به آرامی صوت هیو را زمزمه کنید.. در حالیکه وقت خود را صرف این کار می‌کنید و هیو یعنی نام خداوند را زمزمه می‌کنید، در واقع با روح الهی ارتباط برقرار خواهید کرد.(کلمپ، تمرینات معنوی اک، ۱۷)
همانگونه که مشاهده می‌شود تنها زمزمه به عنوان ارتباط با روح الهی تلقی شده و هیچ واقعیتی ندارد.
در تمرینات معنوی بعدی شما با تلقین(تمرین شماره۲-۵ و۱۴و۱۷و ۲۶ و۲۸و و۲۹ و ۳۰)، تمرکز بر چشم سوم در صفحه خیال (تمرین۶و۳و۴و۱۸و۲۰) تصور کنید(تمرینات۷و۱۰و۱۱و) تجسم کنید (تمرینات ۸و۱۵و۲۱و ۲۲و۲۳و۲۴و ۲۷)، فرمان به ذهن(تمرین۱۲و ۱۹و۲۵ و ) روبرو هستید.
در این گزیده ما تنها تا تمرین سی‌ام را مورد بررسی قرار دادیم و تنها در دو مورد این کلمات به کار نرفته بود و البته در آن موارد نیز تنها به توصیه‌هایی مانند مبارزه با تکنیک‌های نظامی و ... اشاره شده بود!
در بقیه کتاب نیز همین شیوه حکم فرماست و این نشان می‌دهد در عالم واقع هیچ اتفاقی با تمرینات ذهنی و خیالی اکنکار روی نمی‌دهد.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.