رابطه کتاب جامعه با مصحف حضرت فاطمه(س) ۱۳۸۷/۰۹/۰۹ - ۵۵۹ بازدید

می خواستم درباره کتاب جامع که در روایات به آن اشاره شده است که علم اولین و آخرین در آن است و هر امام آن را به امام بعد از خود می داده است و به اندازه ران شتر است، بدانم و اینکه این چه نوع علم غیبی است مگر نیاز است که علم امام مدون و نوشته شده باشد و آیا آن را به کسی نشان می دادند و یا این که این عبارات نیاز به تأویل دارد و یا در مورد مصحف فاطمه(سلام الله علیها).

روایات مربوط به جفر , جامعه و مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها علی رغم فراوانی آن از پیچیدگی خاصی برخورداراست انچه مسلم است این است که علم امام غیبی واز جانب خداوند واز طریق الهام و یا به تعبیر روایت نکت در قلوب است لکن این منافاتی ندارد با اینکه علم آنان ارتباط با نوشته وکتبی همچون جفر , جامعه ومصحف حضرت زهرا نداشته باشد چنانکه با قرآن شب قدر شب جمعه وعمود نور ارتباط دارد در مجموع به نظر میرسد آنچه مربوط به حوادث آینده ویا علوم است که به فرموده ائمه در این کتب آمده است این گونه نیست که در این کتابها علوم به تفصیل نوشته شده باشد واز این جهت این روایت نیاز به تاویل دارد وظاهر ان مراد نیست احتمالا کیفیت ان به شکل قرآن است همان گونه که گفته میشود علوم وبیان همه چیز در قرآن موجود است و مراد از ان این است که در حقیقت قران همه چیز آمده است لکن برای اهلش وعالمان به علم قرآن واین گونه نیست که همگان بتوانند بر علم قرآن وحقیقت آن که دارای تاویلات وبطون متعدد است دست پیدا کنند جفر وجامعه هم چنین است ائمه که در آن نگاه میکنند حوادث آینده وعلوم را دران میبیندد لکن دیگرآن که در ان نگاه کنند به تفصیل چیزی را نمی بینند واستفاده از این کتابها مخصوص به آن بزرگواران است مطلب دیگر اینکه علومی که در این کتابها آمده ممکن است به صورت کلیات وباب های علم که از هر باب آن بابهای دیگر گشوده می شود باشدچنانکه در چند حدیث از امیر مومنان علیه السلام آمده است که آن حضرت میفرماید پیامبر اکرم (ص) به من یاد داد هزار باب از علم که از هر بابی هزار باب کشوده میشود

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.