رب الارضین سبع یعنی چی؟ ۱۳۹۰/۸/۱۹

در این زمینه احتمالات و تفاسیر گوناگونی مطرح شده است از جمله :
۱- هفت قطعه و اقلیم زمین،
۲- هفت کره خاکی،
۳- هفت طبقه داخلی زمین.
برای آگاهی بیشتر ر.ک :
دکتر محمد علی رضایی اصفهانی ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ، ج ۱،انتشارات کتاب مبین. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۱۳۱۴/۴۰۰۰۰۲)
در این زمینه احتمالات و تفاسیر گوناگونی مطرح شده است از جمله :
۱- هفت قطعه و اقلیم زمین،
۲- هفت کره خاکی،
۳- هفت طبقه داخلی زمین.
برای آگاهی بیشتر ر.ک :
دکتر محمد علی رضایی اصفهانی ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ، ج ۱،انتشارات کتاب مبین. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱۱۳۱۴/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.