رتبه های برتر جهانی ایران پیش از انقلاب ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - ۳۲۰ بازدید

۱_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۵ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻮﻣیﻦ ﭘﺎیﺘﺨﺖ ﭘﺎکیﺰﻩ ﺟﻬﺎﻥﺷﺪ! ۲_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۴ ﻫﻮﺍﭘیﻤﺎیی ﺍیﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺩﻭﻣیﻦ ﺧﻂ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻮﺍﭘیﻤﺎیی ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻭﻟیﻦ ﺩﺭ ﺁﺳیﺎ ﺷﺪ؟ ۳_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۲ ﺍیﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﺗﺮیﻦ کﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣیﻨﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩیﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪ؟ ۴_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۳ ﺍیﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮیﻦ ﺗﻮﻟیﺪ کﻨﻨﺪﻩ ﻓﻮﻻﺩﺩﺭ ﺁﺳیﺎ ﺷﺪ! ۵_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺍیﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۲ ﺗﺎ ۱۳۵۶ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﻭ ﺭﻗﻤی ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ یک ﺩﺭﺻﺪ؟ ۶_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۲ ﺍیﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ کﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺳیﺎ ﺑﻮﺩ کﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺑیﺶ ۹۰ کﺸﻮﺭ ﻧیﺎﺯ ﺑﻪ ﻭیﺰﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟ ۷_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۳ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑیﺶ ﺍﺯ ۹۸ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍیﺮﺍﻧی ﺑﺎﻻی ۲۳ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﻐﻠی ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪیﺑﺮﺍی یک ﺯﻧﺪﮔی ﻣﻌﻤﻮﻟی ﻭ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ؟ ۸_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺍیﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮیﻦ ﻧیﺮﻭی ﻫﻮﺍیی ﺁﺳیﺎ ﻭ ﺳﻮﻣیﻦ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ؟ ۹_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۵ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧی ﺑﺮﺗﺮیﻦ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺪ؟ ۱۰_ﺁیﺎ ﻣیﺪﺍﻧﺴﺘیﺪ ﺍیﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۲ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎ یک ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺍﺭﻭﻧﺪﺭﻭﺩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺻﺪﺍﻡ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍیﺮ ﻭ ﭘﺬیﺮﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﻭﻁ ﺍیﺮﺍﻥ کﺮد؟

۱. هیچ منبع معتبری در هیچ سالی تهران را سومین پایتخت پاکیزه ندانسته و با وجود محلات فقیر نشین و حلبی آبادها، کسب چنین مقامی ممکن نبود!۲. علاوه بر فقدان منابع، تعدد و آزادی ادیان در "هندوستان" و وجود مناطق بی بند و بار در "غرب"، مانع از اعطای عنوان آزادترین کشور در دین، مذهب و پوشش به ایران می شده است! آزادی مکاتب انحرافی در کشوری با ۹۸% مسلمان نیز موجب افتخار نبوده است!۳. هواپیمایی هما در سال ۵۴ دومین خط هوایی "امن" جهان شناخته شد نه "برتر"! امنیتی که به دلیل تعداد کم تر هواپیما و ساعات پرواز نسبت به سایر ایرلاین های جهان و همچنین تازه تجهیز بودن ناوگان این شرکت بود!
۴. در سال های اخیر هم ایران دومین تولید کننده فولاد خام به روش احیای مستقیم در جهان و بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه بوده است!
۵. ادعای رشد اقتصادی دو رقمی و تورم یک درصد، از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ صحت ندارد! به عنوان مثال نرخ رشد سال ۴۲ حدود ۶% و در سال ۵۶ حدود منفی ۲% بوده و میانگین نرخ تورم در همین بازه زمانی حدود ۷% بوده است!
۶. آماری از کشورهای قابل سفر بدون ویزا در قبل از انقلاب یافت نشد، اما وجود کشورهایی چون ژاپن با امکان سفر به ۱۷۴ کشور، پیشتازی ایران در آسیا را منتفی می کرد! اگرچه چنین خدماتی در ازای استعمار کشورمان امتیازی محسوب نمی شد!
۷. برخلاف ادعای شایعه، بی عدالتی، بیکاری و فقر در حکومت پهلوی یکی از زمینه های انقلاب بود! بر اساس آمار بانک جهانی، ۴۶ درصد مردم ایران در سال ۱۳۵۶ زیر خط فقر بودند!
۸. نیروی هوایی شاهنشاهی نه تنها برترین نیروی هوایی آسیا نبوده بلکه برای برتری بر تمام کشورهای خاورمیانه و قرارگرفتن در رده کشورهای غربی، حداقل نیازمند افزایش ۴۴۷ فروند جنگنده خود به ۵۰۰ فروند بوده است!
۹. سپهبد جهانبانی افتخاراتی چون مهارت در خلبانی و تشکیل تیم آکروجت داشت، اما هیچ منبعی از او به عنوان بهترین خلبان جنگنده جهان نام نبرده و حتی پسر وی در مصاحبه ای در مورد پدرش، چنین ادعایی نکرده است!
۱۰. برخلاف ادعای متن، پرواز یک جنگنده نه تنها باعث امضای معاهده نشد، بلکه از تجاوزات بعدی عراق نیز جلوگیری نکرد! قرارداد الجزایر پس از درگیریهای فراوان با میانجی گری رییس جمهور الجزایر منعقد شد!
۱۱. فقدان دستاوردهای قابل دفاع، علاقمندان پهلوی را به جعل چنین متنهایی می کشاند!
(shayeaat.ir/post/۵۸۵

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.