رتبه ۶۸ ایران به لحاظ ضریب جینی/ شکاف طبقاتی در ایران بهتر از آمریکا، روسیه و ترکیه ۱۳۹۳/۵/۳

سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های توسعه انسانی ۲۰۱۴، نمره ایران به لحاظ ضریب جینی را همانند سال گذشته ۳۸.۳ درصد اعلام کرد و رتبه آن را از نظر نابرابری درآمدی بین ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار داد.

سال گذشته، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نمره ایران از این نظر را در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ برآورد کرده بود.

در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، متوسط ضریب جینی ایران بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به گزارش قبلی این سازمان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، تغییری نداشته است.
سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های توسعه انسانی ۲۰۱۴، نمره ایران به لحاظ ضریب جینی را همانند سال گذشته ۳۸.۳ درصد اعلام کرد و رتبه آن را از نظر نابرابری درآمدی بین ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار داد.

سال گذشته، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نمره ایران از این نظر را در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ برآورد کرده بود.

در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، متوسط ضریب جینی ایران بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به گزارش قبلی این سازمان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، تغییری نداشته است.

در عین حال ایران میان ۱۳۶ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۶۸ قرار گرفته است که به این ترتیب شکاف درآمدی در ایران کمتر از ۶۸ کشور مورد بررسی در این گزارش بوده است.

در میان کشورهای جهان سوئد کمترین نابرابری درآمدی را دارد و نمره ضریب جینی این کشور ۲۵ اعلام شده است. اوکراین با نمره ۲۵.۶ در جایگاه دوم و نروژ با نمره ۲۵.۸ در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

براساس این گزارش برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته، شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند که از جمله آنها آمریکاست. ضرب جینی آمریکا ۴۰.۸ اعلام شده که نشان می دهد نابرابری درآمدی در این کشور بسیار بیشتر از ایران است.

برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند، عبارتند از: قطر با نمره ۴۱.۱، شیلی با نمره ۵۲.۱، آرژانتین با نمره ۴۴.۵، روسیه با نمره ۴۰.۱، مالزی با نمره ۴۶.۲، برزیل با نمره ۵۴.۷، ترکیه با نمره ۴۰ و چین با نمره ۴۲.۱.

فارس، ۹۳/۰۵/۰۳

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.