رجعت چه ضرورتى دارد و هدف از آن چیست؟ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ - ۱۹۵۰ بازدیدرجعت چه ضرورتى دارد و هدف از آن چیست؟
هر گاه اصل یک باور یا حکمى از راه عقلى و نقلى ثابت و مسلم شد، پایبندى بر آن لازم و حتمى است، هر چند اندیشه ى محدود انسانى به زوایاى ژرف آن پى نبرد و یا وحى به بیان حکمت و چراهاى آن نپردازد و این ابهام، در اصل عقیده، تزلزلى ایجاد نمى کند; چون تا امروز هیچ انسانى ادعا نکرده که به تمام رمز و رازهاى عقاید و احکام الهى رسیده است و نیز شرع مقدس تضمینى نداده است که تمام اهداف و حکمت هاى عقاید و احکام را بیان کند.رجعت چه ضرورتى دارد و هدف از آن چیست؟
هر گاه اصل یک باور یا حکمى از راه عقلى و نقلى ثابت و مسلم شد، پایبندى بر آن لازم و حتمى است، هر چند اندیشه ى محدود انسانى به زوایاى ژرف آن پى نبرد و یا وحى به بیان حکمت و چراهاى آن نپردازد و این ابهام، در اصل عقیده، تزلزلى ایجاد نمى کند; چون تا امروز هیچ انسانى ادعا نکرده که به تمام رمز و رازهاى عقاید و احکام الهى رسیده است و نیز شرع مقدس تضمینى نداده است که تمام اهداف و حکمت هاى عقاید و احکام را بیان کند.

البته برخى از اهداف و حکمت هاى یک حکم بعد از اجرا و ظهور آن مشخص مى شود; نظیر غیبت حضرت مهدى (عج) که هر چند حکمت هاى بالغه ى آن روشن و تبیین شده، اما برخى از روایات مى گویند: غرض و هدف نهایى بعد از ظهور حضرت معلوم خواهد شد. (10)

به هر حال، به گوشه اى از اهداف رجعت اشاره مى شود:

الف) مؤمنان و اولیایى بوده اند که عمرى را زیر فشار طاغوت ها و یارانشان سپرى کرده، با تحمل ناراحتى ها و دلى پرخون از دنیا رخت بربسته اند، شکنجه و عذاب ظالمین در مقابل چشم مظلومین در همین دنیا، یک نوع تسلیت خاطر و تشفى دل هاى مجروح است.

یرجع المؤمن لزیادة الفرح و السرور و الکافر لزیادة أنعم و الهم; (11) ; مؤمن رجعت مى کند تا شادى و خوشحالى اش بیشتر شود و کافر رجعت مى کند تا غم و اندوهش بیش تر گردد.

ب) رجعت باورى، اثر سازنده در تربیت انسان ها دارد; یکى از آرزوهاى هر مسلمانى، هم نشینى و هم یارى و همراهى با معصومان و شخصیت هاى الهى است. اندیشه ى رجعت مى گوید: مؤمن محض و خالص، لیاقت درک عصر امام زمان (عج) را (که اهل سنت و تشیع بر ظهور او اتفاق نظر دارند) پیدا مى کند.

در مقابل براى تبهکاران هشدارى است که غرق در فساد و تباهى نشوند، وگرنه دست انتقام در همین دنیا آنان را به سزاى اعمالشان خواهد رساند. (12)

ج) انسان هاى تربیت یافته ى بسیارى، همواره آرزوى دیدار انبیا و اولیاى الهى را دارند; اندوه شان این است که چرا از فیض و نعمت دیدار اولیاى الهى و شرکت در فعالیت هاى انسانى الهى آنها محروم مانده اند; عدالت و حکمت الهى این اشتیاق و عطش را بى پاسخ نمى گذارد; چنین مؤمنانى توفیق شرف یابى را در ایام رجعت مى یابند. سید مرتضى مى فرماید:

در هنگامه ى ظهور مهدى امت، گروهى از شیعه ها زنده مى شوند تا به ثواب نصرت و هم یارى او برسند و دولتش را مشاهده کنند. (13)
10. رجعت از نظر شیعه، ص 102.

11. همان، ص 103.

12. همان، ص 103; و سید محمدحسین طباطبایى، المیزان، ج 2، ص 106.

13. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 53، ص 193 و شیخ حر عاملى، الایقاظ من الهجمة، الباب الثانى، ص 58.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید