رعایت قانون ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ - ۱۰۱۴ بازدید

سلام علیکم.
تا جاییکه بنده اطلاع دارم بنابر نظر مراجع معظم تقلید، تخلف از مقررات نظام جمهوری اسلامی حرام شرعی ایست. حال اگر بطور موردی مقرره و قانونی بر طبق نظر مکلف و با دلیل منطقی، اجحاف امیز و ناصحیح باشد مثل ناعادلانه دانستن یک ماده قانون یا بندی از ایین نامه راهنمایی و رانندگی، در چنین موضعی تکلیف مکلف چیست؟ رعایت چنین قانونی و احترام به ان یا اعتراض به ان و سرپیچی از عمل به قانون مشارالیه؟ البته در مواردی هم اصل قانون متقن و صحیح ولی اجرای ان توسط مجریان قانون، غلط و سلیقه ای و خارج از حدود مقرره قانون است.در هریک از حالات فوق وظیفه مکلف بطور مشخص چیست؟

اگر مواردی بصورت قانون به تصویب مجلس رسیده باشد هرچند به نظر افراد اشکال داشته باشد باید رعایت شود و در مواردی که مجری غلط عمل می کند باید تذکر داده شود و در این صورت اگر تخلف ؛نظم عمومی را به هم نمی ریزد اشکال ندارد .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.