رهبر انقلاب: دانشگاه جولانگاه جریانهای سیاسی نشود؛اینکارجلوی رشدوشتاب علمی را میگیرد ۱۳۹۲/۹/۲۰

رهبرانقلاب:امواج نشاط آفرین "ما می توانیم" را در روح جوانان تقویت کنیدتامرجع شدن علمی ایران وبرپایی تمدن نوین اسلامی تحقق یابد/دانشگاه جولانگاه جریانهای سیاسی نشود؛اینکارجلوی رشدوشتاب علمی را میگیرد.۱۳۹۲/۰۹/۱۹
رهبرانقلاب:امواج نشاط آفرین "ما می توانیم" را در روح جوانان تقویت کنیدتامرجع شدن علمی ایران وبرپایی تمدن نوین اسلامی تحقق یابد/دانشگاه جولانگاه جریانهای سیاسی نشود؛اینکارجلوی رشدوشتاب علمی را میگیرد.۱۳۹۲/۰۹/۱۹

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.