روزی انسان در مال دزدی ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ - ۱۳۷ بازدید

آنچه از روایات به دست می آید آن است که خداوند روزی بندگان را می رساند؛ اما برخی آن را از راه حرام طلب می کنند. ناگفته نماند رزق و روزی آن مقداری است که انسان از آن بهره مند می شود نه آن مقدار که به دست می گیرد. بنابراین چه بسا اموال فراوانی از راههای مختلف به دست آورد ولی برای خودش نماند.

آنچه از روایات به دست می آید آن است که خداوند روزی بندگان را می رساند؛ اما برخی آن را از راه حرام طلب می کنند. ناگفته نماند رزق و روزی آن مقداری است که انسان از آن بهره مند می شود نه آن مقدار که به دست می گیرد. بنابراین چه بسا اموال فراوانی از راههای مختلف به دست آورد ولی برای خودش نماند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.