روش رسیدن به علم و عالم شدن. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ - ۲۶۶۳ بازدید

آیامیتوان خارج از فضای طلبکی به درجه علما رسید ،یا فقط کسانی تو حوزه هستند میتوانند به این مقامات بالا برسند.لطفامفصل توضیح دهید.

برای پاسخ یابی به سوال خود باید توجه داشته باشید که کسب آگاهی از دو راه حاصل می شود. راه علم و راه اطلاع. کسب اطلاعات برای همه مردم ممکن است و با مطالعه حاصل می شود اما عالم شدن نیاز به حرکت در راه علم دارد. علم دارای ساختار است و عالم شدن تنها از طریق علم ساختاری و سیستمی بدست می آید. به طور مثال توجه دارید که اگر کسی بخواهد مثلا پزشک شود باید حتما به دانشگاه برود چون در دانشگاه سیستمی علمی تعریف شده است که اگر کسی در این سیستم قرار بگیرد و ترم ها را یکی پس از دیگری بگذراند در نهایت به نیروی درمانگری می رسد و پزشک می شود اما اگر کسی در این سیستم نباشد حتی اگر تمامی کتاب های پزشکی را به صورت مطالعه آزاد بخواندو حفظ کند باز هم پزشک نخواهد بود و به مقام درمانگری نمی رسد. دلیل آن همان راه علم است. کسب آگاهی از طریق علم با راه عادی فرق می کند. مردم عادی اطلاعات فراوانی دارند که از طریق رسانه ها دریافت کرده اند اما هرگز عالم نیستند. عالم کسی است که این اطلاعات را با دسته بندگی علمی دریافت می کند. این راه است که در روایات واجب شمرده شده است و فضیلت بسیار دارد. پیامبر ص فرمودند طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. علم آموزی بر تمام مسلمانان واجب است. منظور ایشان طی کردن راه علم است نه کسب اطلاعات عادی رسانه ای. اگر چه این آگاهی هم در حد خود مطلوب است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.