ریاست جمهوری زنان ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ - ۳۶ بازدید

پاسخ اجمالی
به طور کلی باید گفت ریشه تفاوت زن و مرد در مسئولیت هاى اجتماعى و سیاسى در تفاوت قدرت جسمى و توانایى مدیریتى است که به طور معمول در مردان پیش از زنان است. و به همین جهت نه در ایران بلکه در تمامی دنیا حضور زنان در اینگونه امور بسیار کمتر از مردان است.

پاسخ تفصیلی
درباره تفاوت زن و مرد مى توان به دو محور اساسى اشاره کرد:
۱. تفاوت هاى جسمانى که با تجربه حسى قابل درک هستند و در فیزیولوژى و آناتومى مورد مطالعه قرار مى گیرند.
۲. تفاوت هاى روحى که آگاهى به آن از طریق تجربه حسى مقرون به تجزیه و تحلیل هاى عقلانى، امکان پذیر است و در علم روان شناسى از آن بحث مى شود. مانند برخوردارى زن از عواطف، انفعالات و احساسات بیشتر و... .
پاسخ اجمالی
به طور کلی باید گفت ریشه تفاوت زن و مرد در مسئولیت هاى اجتماعى و سیاسى در تفاوت قدرت جسمى و توانایى مدیریتى است که به طور معمول در مردان پیش از زنان است. و به همین جهت نه در ایران بلکه در تمامی دنیا حضور زنان در اینگونه امور بسیار کمتر از مردان است.

پاسخ تفصیلی
درباره تفاوت زن و مرد مى توان به دو محور اساسى اشاره کرد:
۱. تفاوت هاى جسمانى که با تجربه حسى قابل درک هستند و در فیزیولوژى و آناتومى مورد مطالعه قرار مى گیرند.
۲. تفاوت هاى روحى که آگاهى به آن از طریق تجربه حسى مقرون به تجزیه و تحلیل هاى عقلانى، امکان پذیر است و در علم روان شناسى از آن بحث مى شود. مانند برخوردارى زن از عواطف، انفعالات و احساسات بیشتر و... .
تفاوت هاى موجود حکایت مى کند که هدف مادى و دنیوى از آفرینش زن و مرد یکى نیست، بلکه دو هدف از آفرینش این دو صنف از انسان لحاظ شده است و این تفاوت در آفرینش فیزیکى و روانى براى ایجاد زمینه همکارى و هماهنگى براى اداره زندگى به نحو احسن و نهایتاً براى ایجاد نظام احسن است.
همان گونه که بین زن و مرد به لحاظ طبیعى و اجتماعى تفاوت هایى است، به لحاظ برخى از تکالیف و احکام دینى نیز تفاوت هایى وجود دارد. چنان که تفاوت هاى طبیعى و اجتماعى منافاتى با ارزش زن و مرد ندارند، بلکه همانند تفاوت هاى موجود در پنج انگشت دست است، تفاوت در پاره اى از مسئولیت ها، مانند رهبرى و ریاست جمهورى نیز منافاتى با ارزش اجتماعى و معنوى زن و مرد ندارد. زیرا ملاک ارزش معنوى و کمال انسان ها تقوى و تقرّب به خداوند است و ملاک ارزش اجتماعى و مناصب سیاسى از قبیل رهبرى و ریاست جمهورى و...، توانایى ها، ظرفیت ها و صلاحیت هایى است که براى اجتماع و استقرار نظم در جامعه نافع و سودمند است. آن چه در این میان هیچ نقشى در کم یا زیاد کردن ارزش ندارد، جنسیت است.
اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تکالیف، کاملاً رعایت شود، هم مصالح زنان و هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تأمین خواهد شد. زیرا خداوند به هر کس به اندازه استحقاقش، قابلیت ها و ظرفیت هایى عطا کرده است و در حقیقت اگر هر شخصى از محور عدالت خداوند تجاوز نکند، وظایف و تکالیف فردى و اجتماعى خویش را انجام دهد و نسبت به حقوقى که خداوند حکیم براى آنان در نظر گرفته است قانع و راضى باشد، عدالت اجتماعى، نظم و هماهنگى، شادابى، نشاط و بالندگى در جامعه حاکم خواهد شد.[۱]
قابل توجه است از میان بیش از ۱۹۰ کشور موجود در جامعه جهانى، شمار زنانى که رهبرى یا ریاست جمهورى و مقامات مشابه آن را به عهده داشته اند، على رغم ادعاى تساوى و تشابه حقوق زن و مرد و گرایشات فمینیستى یا تظاهر به آن، بسیار اندک است. و این خود دلیل این امر است که واقعاً شرایط و استعدادها متفاوت است.
پروفسور جرج کستلین فیلسوف معاصر و استاد علوم سیاسى دانشگاه «میل» مى نویسد: «سیاست از فنون بزرگ و فرهنگى است که راهى بس پیچیده و پرپیچ و خم دارد و از هیچ قانون ثابت و یکنواختى تبعیت نمى کنند. از این رو، محتاج اعصاب قوى و اندیشه نیرومند است، بارها پشت افرادى از نوابغ و قهرمانانى که گمان داشتم مغز آنان با بزرگى کره زمین برابرى مى کند، به خاک مالیده شده، نه سیاست کار ساده اى است نه سیاست مدارى کار هر کس»[۲]
در سال ۱۸۷۲ بعد از یک سلسله فعالیت ها و فشارها «مادام مارتیسن» به مقام ریاست جمهورى آمریکا نائل آمد، اما با پریشانى که در اوضاع ملت به وجود آورد، برکنار شد. [۳]
بنا بر آنچه گفته شد ریشه تفاوت زن و مرد در مسئولیت هاى اجتماعى و سیاسى در تفاوت قدرت جسمى و توانایى مدیریتى است که به طور معمول در مردان پیش از زنان است.
نکته مهم و پایانى نیز اهمیت کانون خانواده است که از نگاه آموزه هاى وحیانى، خانه و خانواده تحت الشعاع کارهاى اجرایى قرار نگیرد. بلکه زن به عنوان کانون محبت و تربیت، خانه و خانواده اولویت او باشد.
 
 
پی نوشت ها:
[۱]براى آگاهى بیشتر ر.ک:
الف.حقوق زن در قرآن، مصباح یزدى، صص ۱۸۲۱؛
ب.اصول بنیادین در نگرش اسلامى نسبت به حقوق زن، سید ابراهیم حسینى؛
ج.کاوشى در مفهوم رجال مذهبى و سیاسى، سید احمد میر (مرتضایى)، مجله معرفت، شماره ۸۲، مهر۱۳۸۳
[۲]به نقل از: سیماى زن در آیینه فقه شیعه، زهرا گواهى، بى جا، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۴۹، ص ۲۲۵
[۳]همان

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
ببخشید ولی ایران با کشورهای جهان اول مقایسه نکنید اونا جهان اول شدن چون در علم و قدرت تفاوتی بین زن و مرد نداشتن و فقط برتری هرکس به قدرت فکرش بستگی داره نه به جنسیتش این حرف ها فقط تو ایرانه و کشورهای عربی همین حرف هارو میزنید که فرار مغزها تو ایران رکورد گینس رو زده دیگه..

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.