ریا در ریش گذاشتن ۱۳۸۷/۰۴/۰۳ - ۱۱۷۰ بازدید

کسی که اقل واجب را در ریش گذاشتن رعایت می کند، اگر به دلیلی (مثلا گرفتن وام!)ریش خود را بلند بگذارد، ریا کرده؟

ریا از رؤیت گرفته شده و عبارت است از: طلب منزلت و مقام در دل هاى مردم به وسیله عبادات و طاعات خداوند متعال. این گونه ریا حرام است و سبب باطل شدن عبادت مى شود. شخص ریاکار در بین مردم نشان مى دهد که مخلص و مطیع واقعى خداوند است. در صورتى که در حقیقت چنین نیست. باید توجه داشت که اولاً، تحقق ریا مشروط به قصد ریاست یعنى اگر قصد و نیت بر ریا نباشد، گناه نیز محسوب نمى شود. ثانیا، ریا وابسته به داشتن غرض از اغراض دنیوى نظیر کسب محبوبیت، ثروت و جاه و مقام مى باشد و ثالثا ریای اصطلاحی مربوط به عبادات است و شامل هر عملی نمی شود.در آنچه شما نوشته اید، یعنی وام گرفتن و ریش گذاشتن ریای اصطلاحی صادق نیست. به این کارها معمولا تزویر و سالوس گفته می شود که خوب نیست و باعث نفاق و دو شخصیتی انسان می شود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید