ریشه مکاتب هندی ۱۳۹۱/۳/۶

جواب این سوال مفصل است. اجمالا باید دانست در هند مکاتب و ادیان مختلفی وجود دارند که هرکدام نظام معرفتی خاص و آداب و مناسک متفاوتی دارند. علت شکل گیری مکتب ها و فلسفه های متنوع در هند، پذیرش یا ردّ یکی از متون کهن هند یعنی وداهاست.۱ مکاتبی مانند یوگا و سانکیهه مرجعیت وداها را پذیرفتند و مکاتبی هم چون جین و بودا به خاطر روی گردانی از پذیرش مرجعیت وداها از دیگر فلسفه های هندویی جدا شدند. وداها که متشکل از سرودها، دعاها، داستان ها و تشریفات مذهبی و مناسک است، خود ترکیب یافته از چهار منبع اصلی است و به اعتقاد هندوها متون نسخ ناشدنی، فرازمان و ازلی اند که به روحانیان هندو(ریشی ها) وحی شده اند.
جواب این سوال مفصل است. اجمالا باید دانست در هند مکاتب و ادیان مختلفی وجود دارند که هرکدام نظام معرفتی خاص و آداب و مناسک متفاوتی دارند. علت شکل گیری مکتب ها و فلسفه های متنوع در هند، پذیرش یا ردّ یکی از متون کهن هند یعنی وداهاست.۱ مکاتبی مانند یوگا و سانکیهه مرجعیت وداها را پذیرفتند و مکاتبی هم چون جین و بودا به خاطر روی گردانی از پذیرش مرجعیت وداها از دیگر فلسفه های هندویی جدا شدند. وداها که متشکل از سرودها، دعاها، داستان ها و تشریفات مذهبی و مناسک است، خود ترکیب یافته از چهار منبع اصلی است و به اعتقاد هندوها متون نسخ ناشدنی، فرازمان و ازلی اند که به روحانیان هندو(ریشی ها) وحی شده اند. تاریخ تدوین وداها روشن نیست؛ هم چنان که گردآورندگان این مجموعه تاریخی هم معلوم نیست.۲ با وجود این پاره ای از محققین احتمال داده اند تاریخ شکل گیری اولیه این متون مربوط به هزار سال قبل از میلاد باشد.
نکته مهم در باب مکاتب هندویی این است که پاره ای از نگرش ها در میان تمام آن ها مشترک است. عقیده به این که شالودۀ هستی با رنج پیوند خورده یکی از این باورهاست. همین طور باور به تناسخ و کارما، حتی در میان مکاتبی هم چون بودا که توجهی به وداها ندارد پذیرفته شده و جزء این دسته از باورهای همگانی در هند به شمار می رود.۳
................
۱. ساتیش چاندرا چاترجی و داتا، معرفی مکتب¬های فلسفی هند؛ فرناز ناظرزاده کرمانی، ص ۵۲.
۲. همان، ص ۵۸.
۳. پاشایی، بودا، بینش معنوی ۷، ص ۶۷.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.