ریکی ۱۳۹۲/۳/۲۰ - ۱۴ بازدید

ریکی یک تکنیک ژاپنی برای کاهش استرس و آرامش است که ادعا می شود سبب بهبودی بیماران می شود.در لغت Ri انرژی و Kei کیهانی می شود.
بر این اساس اگر"انرژی نیروی زندگی" در افراد کم باشد ، انسان به مرض یا احساس استرس مبتلا می شود، و اگر بالا باشد، قادراست شاد و سالم تر زندگی کند.
در اصطلاح عبارت است از:

-ریکی نیروی عمومی حیات، انرژی کیهانی، نیروی همگانی الهی، شفابخش جهان.

- نوعی انرژی هوشمند و سامان دهنده.

- یک هنر که از مستر به فراگیر منتقل می شود.

- انرژی نامحدود و بی نهایت دائمی.

- انرژی هوشمند و خلاق، یک دوست حقیقی و یک هدیه الهی.

- وجود هوشمند و زنده و اگاه.

وب گاه رسمی ریکی در توصیف لو گوی خود می گوید:

کانجی ژاپنی در مرکز لوگو بدان معنی است که از لحاظ معنوی، انرژی زندگی هدایت است.مثلث رو به بالا نشان دهنده بشریت در حال حرکت به سمت خدا است.مثلث رو به پایین اشاره نشان دهنده خدا در حال حرکت به سوی انسانیت است. دو مثلث متحده ، و متعادل ، نشان دهنده انسانیت و خدا و همکاری با یکدیگر در هماهنگی است.گلبرگ های شانزده گانه داخلی نماد چاکرا گلو و یا برقراری ارتباط است.گلبرگ های دوازده گانه بیرونی نماد چاکرای قلب یا عشق است. آرم کامل نشان دهنده ریکی متحد خدا و انسانیت در هماهنگی از طریق ارتباطات از عشق است.
ریکی یکی از مکتب‌های درمانی جایگزین است که سال ۱۹۲۲ توسط میکائو اوسویی ابداع شد. او بعد از سه هفته روزه‌داری و مدیتیشین در کوهستان کوراما ادعا کرد توانایی شفا بدون تخلیه انرژی را کسب کرده است. در بخشی از این روش(تنوهیرا یا شفای دست) ادعا می‌شود که در آن انرژی شفابخش از طریق دست‌های فردی که انرژی‌اش با انرژی حیاتی کیهانی همسو شده ‌است، به بدن شخص گیرنده انرژی منتقل می‌شود. در واقع شفادهنده تنها به عنوان یک کانال و واسطه برای انتقال انرژی کی(Ki) عمل می‌کند.

هیچ یافته علمی مبنی بر وجود انرژی کی(ki) یا روش‌های تاثیر بر آن یافت نشده و در یک کارآزمایی بالینی تصادفی سال ۲۰۰۸ هیچ اثر درمانی یا توصیه‌ای مبنی بر استفاده از ریکی در هیچ یک از بیماری‌ها و اختلالات یافته نشده است.
مطالب توصیفی ازوب گاه جهانیreiki.org اقتباس شده است.
ریکی یک تکنیک ژاپنی برای کاهش استرس و آرامش است که ادعا می شود سبب بهبودی بیماران می شود.در لغت Ri انرژی و Kei کیهانی می شود.
بر این اساس اگر"انرژی نیروی زندگی" در افراد کم باشد ، انسان به مرض یا احساس استرس مبتلا می شود، و اگر بالا باشد، قادراست شاد و سالم تر زندگی کند.
در اصطلاح عبارت است از:

-ریکی نیروی عمومی حیات، انرژی کیهانی، نیروی همگانی الهی، شفابخش جهان.

- نوعی انرژی هوشمند و سامان دهنده.

- یک هنر که از مستر به فراگیر منتقل می شود.

- انرژی نامحدود و بی نهایت دائمی.

- انرژی هوشمند و خلاق، یک دوست حقیقی و یک هدیه الهی.

- وجود هوشمند و زنده و اگاه.

وب گاه رسمی ریکی در توصیف لو گوی خود می گوید:
medium_ICRT_Logo200B.gif
کانجی ژاپنی در مرکز لوگو بدان معنی است که از لحاظ معنوی، انرژی زندگی هدایت است.مثلث رو به بالا نشان دهنده بشریت در حال حرکت به سمت خدا است.مثلث رو به پایین اشاره نشان دهنده خدا در حال حرکت به سوی انسانیت است. دو مثلث متحده ، و متعادل ، نشان دهنده انسانیت و خدا و همکاری با یکدیگر در هماهنگی است.گلبرگ های شانزده گانه داخلی نماد چاکرا گلو و یا برقراری ارتباط است.گلبرگ های دوازده گانه بیرونی نماد چاکرای قلب یا عشق است. آرم کامل نشان دهنده ریکی متحد خدا و انسانیت در هماهنگی از طریق ارتباطات از عشق است.
ریکی یکی از مکتب‌های درمانی جایگزین است که سال ۱۹۲۲ توسط میکائو اوسویی ابداع شد. او بعد از سه هفته روزه‌داری و مدیتیشین در کوهستان کوراما ادعا کرد توانایی شفا بدون تخلیه انرژی را کسب کرده است. در بخشی از این روش(تنوهیرا یا شفای دست) ادعا می‌شود که در آن انرژی شفابخش از طریق دست‌های فردی که انرژی‌اش با انرژی حیاتی کیهانی همسو شده ‌است، به بدن شخص گیرنده انرژی منتقل می‌شود. در واقع شفادهنده تنها به عنوان یک کانال و واسطه برای انتقال انرژی کی(Ki) عمل می‌کند.

هیچ یافته علمی مبنی بر وجود انرژی کی(ki) یا روش‌های تاثیر بر آن یافت نشده و در یک کارآزمایی بالینی تصادفی سال ۲۰۰۸ هیچ اثر درمانی یا توصیه‌ای مبنی بر استفاده از ریکی در هیچ یک از بیماری‌ها و اختلالات یافته نشده است.
مطالب توصیفی ازوب گاه جهانیreiki.org اقتباس شده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.