زادگاه کورش -مقبره کورش-شخصیت کورش ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ - ۵۹۶ بازدید

محل دقیق تولدومحل دقیق دفن کوروش کبیرکجاست؟

کورش نام چند نفر از نامداران ایران است . اولین کورش ؛ پسر کمبوجیه و این کمبوجیه پسر کسی به نام چیش پش است . این کورش پسری به نام چیش پش داشت . از این چیش پش پسری به نام کورش متولد شد و از این کورش پسری به نام کمبوجیه به دنیا آمد . از این کمبوجیه پسری به نام کورش پیدا شد و این کورش همان کورش معروف است و این کورش را کورش بزرگ می نامند و همین کورش هم پسرش را کمبوجیه نامگذاری کرد . کورش بزرگ در اکباتان متولد شد و در همانجا بزرگ شد . اکباتان را هگمتانه می نامیدند و اکنون همدان نامیده می شود .
اولین پایتخت پادشاهان ماد اکباتان بود و وقتی که کورش بزرگ بر سر کار آمد و دولت ماد را از بین برد پاسارگاد را پایتخت خود کرد و پاسارگاد اولین پایتخت دولت پارس شد . قبر کورش در همین پاسارگاد است .
برای آگاهی بیشتر به« تاریخ ایران» نوشته حسن پیر نیا و عباس اقبال و« کورش کبیر» نوشته علی خوروش دیلمانی ؛ ا۳۳۸ شمسی مراجعه کنید .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.