زبان قرآن ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ - ۶۵۱ بازدید

خداوندگوید: ما قرآن رابه زبان عربی فصیح فرستادیم.ولی دانشمندانی نظیر سیوطی گویند: تمام واژه های قرآن عربی نیست بلکه خارجی هم درآن ذکرشده وتعداداین واژه های به نظرسیوطی ۱۰۷وآرترجفری ۲۷۵تاست.که این واژه ها اززبانهای سریانی،عبری، فارسی و...گرفته شده اند.وثعالیبی گویدقرآن از واژه های خارجی خالی نیست.تازی ها آن واژه هارامعرب کرده اند.ادعااین دانشمندان باآیه قرآن نمی خواند.که قرآن به زبان فصیح عربیه.

در هیچ آیه ای خود را عربی خالص معرفی نکرده است، بلکه در دو آیه خود را قرآن عربی مبین معرفی کرده است:- نحل، 16
- شعراء، 195
و در چند آیه خود را حکم عربی دانسته:
- رعد، 37
و در آیه ای خود را لسان عربی معرفی کرده:
- احقاف، 12
و این منافاتی با وجود کلمات غیر عربی در قرآن کریم ندارد. البته برخی کلمات غیر عربی اسامی خاص و به اصطلاح «عَلم» است که اصولاً در هیچ زبانی تغییر نمی کند و معمولا به همان شکل اولیه باقی می ماند مثل اسامی پیامبران الهی: ادریس، اسحاق، عیسی، ابراهیم و ... و یا اسامی برخی اقوام مثل عاد و ثمود و برخی مکان ها مثل مصر و مدین و ....
و برخی کلمات با ورود به زبان عربی تغییر شکل یافته اند به گونه ای که دیگر عربی شمرده می شوند و سابقه غیر عربی بودن آنها به دست فراموشی سپرده شده است، مثل کلمه «اباریق» (در سوره مبارکه غاشیه) که جمع «ابریق» است و گفته شده اصل آن فارسی و «آبریز» بوده است.
به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: 579/400008)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.