زمان معاد ۱۳۹۲/۴/۱۵

«علم به قیامت» بنابر آیات قرآنى، فقط «عند الله» است و قابل ظهور براى دیگران نیست. A}«و یقولون متى هذا ال وعد إن کنتم صادقین»{A ؛ V}یونس / ۴۸.{V «و مى گویند: اگر راست مى گویید، این وعده چه وقت است؟» A}«یسئلونک عن الساعة أیان مرساها قل إنما علمها عند ربى لایجلیه ا لوقتها إلا هو ثقلت فى السماوات و الأرض لا تأتیکم إلابغتة یسئلونک کأنک حفى عنها قل إنما علمها عند الله و لکن أکثر الناس لایعلمون»{A؛ V}اعراف / ۱۸۷.{V
«علم به قیامت» بنابر آیات قرآنى، فقط «عند الله» است و قابل ظهور براى دیگران نیست. «و یقولون متى هذا ال وعد إن کنتم صادقین» ؛ یونس / ۴۸. «و مى گویند: اگر راست مى گویید، این وعده چه وقت است؟» «یسئلونک عن الساعة أیان مرساها قل إنما علمها عند ربى لایجلیه ا لوقتها إلا هو ثقلت فى السماوات و الأرض لا تأتیکم إلابغتة یسئلونک کأنک حفى عنها قل إنما علمها عند الله و لکن أکثر الناس لایعلمون»؛ اعراف / ۱۸۷.
«[اى رسول ما ]از تو احوال ساعت قیامت را خواهند پرسید که چه وقت فرا رسد پاسخ ده که علم آن نزد ربّ من است، کسى جز او آن ساعت را ظاهر و روشن نتوان کرد (شأن) آن ساعت در آسمانها و زمین بس سنگین و عظیم است، نیاید مگر شما را ناگهان. از تو مى پرسند که گویى کاملاً بر آن آگاهى، بگو علم آن ساعت محققاً نزد خداست و لکن اکثر مردم بر این حقیقت آگاه نیستند». به فرمایش مرحوم علامه طباطبایى، تعبیر «إ نما علمها عند ربى» بیان کنایى از این نکته نیست که کسى (مثل پیامبر(ص« به قیامت جاهل است، بلکه بیان جدى و غیرکنایى از این حقیقت است که وقت قیامت جز نزد خداوند نیست. اما دلیل این امر را ایشان این گونه توضیح مى دهند که از آن جا که قیامت ظرف فناء خودى هاى همه اشیاء است، تا خودى اشیاء فانى نشود، حضرت حق براى شیئى ظهور و تجلى نخواهد کرد. بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان، در آن زمان خداوند متعال خود پرسشگر است و خود جواب دهنده. خود مى پرسد «لمن الملک»؛ «ملک براى چه کسى است» و خود پاسخ مى دهد: «لله الواحد القهار»؛ «براى خداوند یکتاى غلبه کننده». بنابراین، قیامت قابل ظهور براى غیرخداوند نیست. به بیان دیگر تا «غیر» غیر است و خودى خود را حفظ مى کند و وجود استقلالى اش را در برابر خداوند دارد؛ قیامتش برپا نمى شود در این باب نگا: استاد محمد شجاعى، قیام قیامت، مبحث چگونگى نفخ صور اوّل و دوّم. و آنگاه که قیامتش برپا شود، خودى در کار نیست و هستى مستقلى در برابر خداوند وجود ندارد تا گفته شود علم به قیامت از نزد خدا به دیگرى سرایت کرده است. نگا: علامه سید محمدحسین طباطبایى، انسان از آغاز تا انجام، ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانى، صص ۱۰۹ - ۱۰۸ و ۳۰۳ - ۳۰۲ و المیزان، ج ۹، ص ۳۷۰.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.