نسخه آزمایشی

زنان خوب برای مردان خوب یعنی چه؟ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

آیه ی ۲۶ سوره مبارک نور که می فرماید :

والطیبون لطیبات ...

بیان بک حقیقت است . یعنی باید زنان خوب و پاک برای کردان خوب و پاک باشند و مردان خوب و پاک برای زنان خوب و پاک ....
اما گاهی واقعبت و آنچه که اتفاق میفتد, به دلیل دروغ وظاهر سازی و فریب و.... منطبق با حقیقت نیست.
درست مثل اینکه همه میدانیم که به حققت علی غ جانشین پیامبر است اما ایشان از خلافت کنار گذاشته می شوند...

پس گاهی زنان خوب به ازدواج مردان بد هم در می آیند و بالعکس ....
آیه ی ۲۶ سوره مبارک نور که می فرماید :

والطیبون لطیبات ...

بیان بک حقیقت است . یعنی باید زنان خوب و پاک برای کردان خوب و پاک باشند و مردان خوب و پاک برای زنان خوب و پاک ....
اما گاهی واقعبت و آنچه که اتفاق میفتد, به دلیل دروغ وظاهر سازی و فریب و.... منطبق با حقیقت نیست.
درست مثل اینکه همه میدانیم که به حققت علی غ جانشین پیامبر است اما ایشان از خلافت کنار گذاشته می شوند...

پس گاهی زنان خوب به ازدواج مردان بد هم در می آیند و بالعکس ....

همسرون فرعون نیز زمانی که با فرعون ازدواج کرد حضرت موسی ع را ندیده بود و به ایشان و به خدا ایمان نیاورده بود.بعد کع حضرت موسی مبعوث شد , ایمان آورد و چاره ای جززندگی توام با مبارزه نداشت.مبارزه ای که سرانجامش به شهادت این بانوی مکرمه انجامید.تقسیر نمونه جلد۱۴ صفحه ۴۲۵

ماهنامه پیام زن شماره ۱۱

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

آخرین مطالب