زن در نزد رومیان ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ - ۲۹۷ بازدید

ارزش و جایگاه زنان در نزد رومیان چگونه بود؟

در نزد رومیان زنان و دختران ارزش و جایگاه چندان والایی نداشتند. دختران پس از ازدواج از مذهب پدری چشم می پوشیدند و مذهب شوهر خویش را می پذیرفتند. زنان در این زمینه از خود آزادی واراده ی واقعی نداشتند و می بایست بصورت تقلیدی از مذهب پدر خود در دوران قبل از ازدواج و از مذهب شوهر خود بعد از ازدواج اطاعت نمایند.در نزد رومیان ازدواج امری اجباری بود و فقط بخاطر اشخاص و یا بنابر توافق طرفین صورت نمی گرفت. در واقع هدف از ازدواج زن و مرد بر طبق آداب و تشریفات مذهبی ایجاد شخص ثالثی بود که برای ادامه شعائر دینی خانواده لایق باشد. پلوتارک ضمن تشریح جایگاه نامناسب زنان در این دوران چنین می گوید که:
زنان روم برای شهادت در محاکم هم حق حضور نداشتند. (۱)
پی نوشت:
۱. دوکلانژ، فوستل: تمدن قدیم، نصرالله فلسفی، تهران: چاپ افست کیهان، ۱۲۴۳، ص ۸۵.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.