زن در یهودیت معاصر ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ - ۶۱۵ بازدید

در یهودیت امروزه زن چه ارزش و جایگاهی دارد؟

ارزش و جایگاه زن در یهودیت امروزه تا حدودی تحت تأثیر جوامعی می باشد که یهودیان در آن زندگی می کنند. ولی اگر جایگاه زن در دین یهود را جویا باشید مطالب ذیل نمایانگر آن می باشند: یهود با این نکته تکلیف خود را با زنان مشخص کرده است : روشن کردن شمع های شبات به عهدة زنان است . ولی اگر در منزل زن نباشد، مرد این وظیفه را انجام خواهد داد. علت این امر این است که حوا ،آدم را وادار کرد از میوة ممنوعه بخورد و او را واداشت تا از امر خدا سرپیچی نماید. گفته شده است که زن با این گناه چراغ زندگی بشر را خاموش کرد. زیرا جان انسان ها چون چراغی است و گناه کردن موجب تاریک شدن آن می شود. از این رو زن با روشن کردن چراغ شبات تا حدودی این خطا را جبران می نماید. زیرا اجرای دستورات شبات و روشن کردن شمع ها ایمان را روشن میسازد و بدین وسیله گناه زن تخفیف پیدا می کند. البته زن زائو و یا بیمار از روشن کردن شمع شبات معاف است و باید شوهرش به جای او این کار را انجام دهد. زن ها در دوران ناپاکی ماهانه نباید از روشن کردن شمع شبات خودداری نمایند. در تلمود ( مهمترین کتاب یهود بعد از تورات) نیز در خصوص زن آمده است: انسان موظف است هر روز این سه دعای برکت را بخواند : متبارک است خدایی که مرا یهودی خلق کرد . که مرا زن نیافرید. که مرا یک بی سواد وبی معرفت به وجود نیاورد . در کتاب نمازِ دعای برکت این چنین آمده است که مرا بت پرست خلق نکرد . که مرا غلام نیافرید و که مرا زن به جهان نیاورد. درباره ظرفیت عقلانی زن نظریات مختلفی اظهار شده است. زن ها کم ظرفیت هستند. رسم زنان چنین است که در خانه بمانند و روش مردان این است که به کوچه و بازار بروند واز مردان دیگر کسب اطلاعات و دانش نمایند. دربارة زنی که شوهرش ناپدید شده است نیز تلمود آورده است : زنی که شوهرش ناپدید گشته باشد یا بدون طلاق او را ترک کرده باشد و بدون اینکه معلوم باشد زنده یا مرده است ، چنین زنی که در عبری عگونا و در فارسی زنده بیوه نام دارد از نظر هلاخا (شرع) شوهردار محسوب می شود و تا اینکه ثابت نشده باشد که شوهرش مرده است حق ندارد شوهر دیگری اختیار کند . تلمود در خصوص دخترنیز به نقل از ابن سیرا می نویسد : دختر برای پدر گنجینه ای نگران کننده است ..... وقتی که کوچک است پدر می ترسد مبادا او را فریب دهند و بی عصمت سازند ، هنگامی که به سن بلوغ می رسد پدر بیم آن دارد که مبادا از راه عفاف منحرف شود وقتی که بزرگ شد پدر در تشویش است که مبادا کسی او را به زنی نگیرد و هنگامی که به خانه شوهر رفت پدر این نگرانی را دارد که مبادا وی بی فرزند بماند و چون پیر شد پدر از این واهمه دارد که مبادا وی دست به جادوگری بزند . همین نظررا در تفسیری که بر یکی از آیه های دعای خیر کاهنان کرده اند می توان یافت : خداوند تو را برکت دهد و محافظتت کند تو را برکت دهد یعنی این که تو را صاحب پسران سازد و تو را محافظتت کند از داشتن دختران ، زیرا دختران احتیاج به مراقبتی دقیق و دائمی دارند .چندی پیش نیز یک زن استاد دانشگاه عربستان در روزنامه الرای العالم کویت به تشریح برخی از جنبه های وضعیت زنان در دین یهود پرداخت . اطلاعاتی که از این پژوهش گر عربستانی منتشر شده بدین شرح است : در صورت نبود ۱۰ مرد ، زنان نمی توانند نماز جماعت برگزار نمایند. زنان حق خواندن تورات در برابر دیوار ندبه را ندارند. پدران نباید تورات را به دختران خود بیاموزند زیرا از دیدگاه آن ها زنان آمادگی آموزش را ندارند و از این رو به دلیل سؤ تفاهم تورات آن را به شکل یاوه ای تحریف خواهند کرد.از احکام طهارت ، شنل یا روپوش (طالیات) مخصوص که مردان به خصوص صهیونیست های افراطی در آمریکا آن را بر روی خود می اندازند این است که دست هیچ زنی به آن نرسد و اگر این حادثه رویداد باید حتماً دور انداخته شود. شهادت یک صد زن معادل یک مرد است. مرد نباید از میان دو زن ، دو سگ و دو خوک رد شود. همچنین دو مرد هم نباید اجازه دهند که یک زن ، یک سگ و یا یک خوک از میان آن ها عبور نماید. جالب است که وقتی عقیدة یهود دربارة زنان یهودی بدین گونه وحشتناک است، نظر کتب مذهبی یهود را دربارة زنان غیر یهودی نیز بدانیم: بر یهودیان ممنوع است که حتی زنی را که به یهودیت گرویده است به همسری اختیار نمایند چرا که هلاخا این اصل را وضع می نماید که هر زن غیر یهودی یک روسپی است. تلمود نیز به بدترین شکل به زنان بیگانه (غیر یهودی) نظر داشته و به سخیف ترین شکل از آنان یاد می کند : تا وقتی که یهودیان مطرح هستند ایده ازدواج در مورد غیر یهودیان صدق نمی کند . برای یک مشرک ازدواج وجود ندارد پس نمی توان روابط جنسی میان یک مرد یهودی و یک زن غیر یهودی را زنا توصیف نمود. بنابر رساله براخوت ، چنین روابطی از گناه حیوانیت ناشی می گردند به همین دلیل در کل فرض می شود بیگانگان (غیر یهودیان) پدرشان معلوم نیست.
منابع مورد مطالعه:
گنجینه ای از تلمود. نوشتة راب دکتر . ا . کهن.
واژه های فرهنگ یهود ناشر انجمن جوامع یهودی تل آویو.
روزنامه تموز نشریة سابق ارگان جامعه روشنفکری یهود ایران. مورخة ۲۹ آذر ۱۳۶۲ و ۲۶ فروردین ۱۳۶۵.
فراماسونری و یهود تالیف گروه تحقیقات علمی، ترجمه جعفر سعیدی.
ندای قدس، ۱/۱۲/۱۳۸۴

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.