زن ذلیلی!! ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ - ۳۰۱۷ بازدید

زن ذلیلی!!
موارد هفت‌گانه ذیل، نشان زن‌ذلیلی نیست:
اوّل: * خدمت مرد به همسرش:
امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلّین فرموده اند: «رسول خدا (صلّی الله علیه و
آله و سلّم) بر ما وارد شدند در حالی که حضرت فاطمه (علیها السّلام) در کنار دیگ
نشسته بود و من نیز مشغول پاک کردن عدس بودم.
رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: ای ابا الحسن! عرض کردم: لبّیک ای
رسول خدا! فرمودند: بشنو؛ و نمی گویم مگر آنچه را که پروردگارم امر کرده است: هیچ
مردی نیست که به همسرش در خانه کمک کند، مگر آن که برای اوست ـ به تعداد موهای بدنش
ـ عبادت یک سال، که روزها را روزه گرفته و شب ها را به تهجّد و عبادت، قیام کرده
است ...
ای علی! ساعتی در خدمت خانه بودن، بهتر از هزار سال عبادت، و هزار حجّ، و هزار عمره
است؛ و بهتر است از آزاد نمودن هزار بنده، و ... » ۱
(البتّه جا دارد در مورد خدمت زن به شوهرش نیز اشاره‌ای بنمائیم:
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده اند: «هیچ زنی نیست که به شوهرش
جرعه ای آب بنوشاند، مگر این که برای او بهتر است از یک سال عبادتی که روزها را
روزه بگیرد و شب ها را به تهجّد و عبادت، قیام کند؛ و خداوند، در ازاء هر جرعه که
به شوهرش نوشانده، شهری در بهشت برای او بنا می کند، و شصت گناه او را می آمرزد.»۲
و حضرت امام باقر علیه السّلام فرموده‌اند: «جهاد زن، نیکو شوهرداری کردن است.»۳
و حضرت امام صادق علیه السّلام فرموده‌اند: «امّ سلمه از رسول خدا (صلّی الله علیه
و آله و سلّم) درباره فضیلت زنان در امر خدمت به شوهران‌شان سؤال کرد. حضرت
فرمودند: هر زنی که در خانه شوهرش، چیزی را به منظور سامان دادن و مرتّب کردن، جا
به جا کند، خداوند به او نظر می‌فرماید؛ و کسی که خداوند به او نظر فرماید، عذابش
نمی‌کند.
امّ سلمه ـ رضی الله عنها ـ عرض کرد: باز هم درباره ثواب زنان بی‌نوا مطلبی
بفرمائید ـ پدر و مادرم فدای شما باد. ـ
حضرت فرمودند: ای امّ سلمه! به راستی هرگاه زن، باردار شود، اجر و پاداشی همچون کسی
که با جان و مالش در راه خداوند عزّت‌مند و صاحب جلال جهاد می‌‌کند برای اوست.
و زمانی که وضع حمل کند، به او گفته می‌شود: مسلّماً گناهانت آمرزیده شد، پس اعمالت
را از نو شروع کن.
و چون به نوزادش شیر دهد، به ازاء هر دفعه، ثواب آزاد کردن بنده‌ای از فرزندان حضرت
اسماعیل به او عطا می‌شود.»۴ )
دوم: * صبر بر بد اخلاقی همسر:
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده‌اند: «مردی که بر بد اخلاقی زنش
صبر کند، خداوند آن اجر و ثوابی را که به حضرت ایوب (علیه السّلام) ـ به جهت بلا و
گرفتاری‌اش ـ عطا فرمود، به او عطا می‌فرماید.
و زنی که بر بد اخلاقی شوهرش صبر کند، خداوند مانند ثواب حضرت آسیه ـ دختر مزاحم
(همسر فرعون) ـ را به او عطا می‌فرماید.»۵
سوم: * صبر و خویشتن‌داری در خانواده:
حضرت امام باقر علیه السّلام فرموده‌اند: «به راستی من نسبت به این غلامم و
خانواده‌ام، بر چیزهائی صبر و خویشتن‌داری می‌کنم که از حنظل۶ در کامم تلخ‌تر است!
آری، به راستی هر کس صبر و خویشتن‌داری کند، به واسطه صبرش، به درجه روزه دار شب
زنده دار، و درجه شهیدی که در پیشگاه حضرت محمّد (صلّی اللَّه علیه و اله و سلّم)
شمشیر زده نائل می‌شود.»۷
چهارم: * آشتی دادن:
پیامبر رحمت صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده‌اند: «هر کس برای صلح و آشتی میان
دو تن گام بردارد، خداوند و فرشتگانش بر او درود می فرستند تا زمانی که بازگردد؛ و
پاداش شب قدر به او عطا می‌شود.»۸
و نیز فرموده‌اند: «کسی که برای آشتی دادن میان زن و شوهری گام بردارد، خداوند به
او اجر هزار شهید بر حقّ ـ که در راه خدا کشته شده اند ـ عطا می‌فرماید. و به ازاء
هر قدمی که بر می‌دارد، و هر کلمه‌ای که می‌گوید، برای او عبادت یک سال ـ که شب‌ها
را به تهجّد و عبادت، قیام کرده، و روزها را روزه گرفته ـ می‌باشد.»۹
پنجم: * در کنار اهل و عیال بودن:
حضرت امام صادق علیه السّلام فرموده‌اند: «برای اهل مروّت و جوانمردی مایه هلاکت
است که مردی ـ در شهری که اهل و عیالش حضور دارند ـ خارج از منزلش شب را به سر
ببرد!»۱۰
ششم: *تفقّد و بوسیدن خانواده:
پیامبر رحمت صلّی الله علیه و آله و سلّم به مردی فرمودند: «... به نزد خانواده ات
بازگرد و آنان را تفقّد نما و ببوس؛ که همین کار، صدقه است.»۱۱
و نیز فرموده‌اند: «فرزندان تان را زیاد ببوسید؛ که به راستی برای شما به ازاء هر
بوسیدن، درجه‌ای در بهشت هست، که بلندای آن درجه، به اندازه مسیر پانصد سال است!»۱۲
هفتم: * بهتر بودن برای خانواده:
پیامبر رحمت صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده‌اند: «بهترین شما کسی است که برای
خانواده‌اش بهتر باشد. و من بهترین شما برای خانواده‌ام هستم.»۱۳
و نیز فرموده‌اند: «عیال و افراد تحت تکفّل مرد، اسیران او هستند. و محبوب‌ترین
بندگان به پیشگاه خداوند عزّت‌مند و صاحب جلال، خوش‌برخوردترین آنان است نسبت به
اسیرانش.»۱۴

رعایت نکردن موارد ذیل، نشان زن‌ذلیلی است:
اوّل: * اجازه ندادن به زنان در گناهان و غیرت و حسّاسیت
نسبت به حجاب و عفاف ایشان:
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده‌اند: «... هرگاه زن از منزلش خارج
شود، در حالی که خود را زینت و آرایش و معطّر کرده، و شوهرش نیز به آن راضی باشد،
به ازاء هر قدمی که آن زن بر می‌دارد، خانه‌ای در آتش جهنّم برای شوهرش بنا می‌شود!
...»۱۵
و نیز فرموده‌اند: «ای علی! هر کس از زنش اطاعت کند، خداوند او را به صورت در جهنّم
می‌اندازد.» حضرت علی علیه السّلام پرسیدند: «چه اطاعتی منظور است؟» حضرت فرمودند
که منظور اجازه دادن برای رفتن به جاهای نامناسب و پوشیدن لباس نازک است.۱۶
و امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلّین فرموده‌اند: «... چشمان زنان را به وسیله
حجاب و پرده نشینی بپوشان؛ که به راستی شدّت حجاب برای ایشان، موجب بقاء و ماندگاری
بیشتر است...»۱۷
ْو حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها فرموده‌اند: «هیچ چیز برای زن بهتر از این
نیست که مرد نامحرمی را نبیند، و مرد نامحرمی او را نبیند.»۱۸
دوم: * مکنت نبخشیدن به زنان فراتر از حدّ خودشان:
امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلّین فرموده‌اند: «زن را بر آنچه به او مربوط
نیست مسلّط مگردان؛ که به راستی این امر خوش‌تر برای حالش، آسوده‌تر برای خاطرش و
پایدارتر برای جمال و زیبایی‌اش می‌باشد. چرا که حقیقتاً زن ریحانه‌ای لطیف و
خوش‌بوست، نه کارگزار و مباشر امور... و او را به طمع مینداز که برای غیر خودش
میانجی‌گری و وساطت کند.»۱۹
سوم: * عدم نیازمندی به زنان:
امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلّین فرموده‌اند: «سنگینی‌های امور زندگی‌تان را
بر دوش زنان منهید و تا می‌توانید از آنان استغناء و بی‌نیازی ورزید؛ که به راستی
آنان بسیار منّت می‌گذارند و نیز احسان را کفران می‌کنند!»۲۰
چهارم: * اطاعت نکردن از زنان و نسپردن تدبیر امور به ایشان:
امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلّین فرموده‌اند: «به راستی دین‌داران
نشانه‌هایی دارند که به آنها شناخته می‌شوند: راست‌گویی، امانت‌داری، وفای به عهد،
پیوند با خویشان، ترحّم بر ضعیفان، کمتر تسلیم شدن در برابر زنان، بخشش و احسان،
خوش‌اخلاقی، بردباری فراوان، پیروی از علم و هر چه که مایه تقرّب به خداست.
ایشان زندگی ای دلنشین‌تر و سرانجامی خوش دارند.»۲۱
و امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلّین فرموده‌اند: «هر مردی که زنی عهده‌دار
تدبیر امورش شود، ملعون است!»۲۲


پی نوشت ها
۱ «دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وَ فَاطِمَةُ
(علیها السّلام) جَالِسَةٌ عِنْدَ الْقِدْرِ وَ أَنَا أُنَقِّی الْعَدَسَ قَالَ:
یَا أَبَا الْحَسَنِ! قُلْتُ: لَبَّیْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: اسْمَعْ وَ
مَا أَقُولُ إِلَّا مَا أَمَرَ رَبِّی: مَا مِنْ رَجُلٍ یُعِینُ امْرَأَتَهُ فِی
بَیْتِهَا إِلَّا کَانَ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ عَلَی بَدَنِهِ عِبَادَةُ سَنَةٍ
صِیَامُ نَهَارِهَا وَ قِیَامُ لَیْلِهَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا
أَعْطَاهُ اللَّهُ الصَّابِرِینَ وَ دَاوُدَ النَّبِیَّ وَ یَعْقُوبَ وَ عِیسَی
(علیهم السّلام)
یَا عَلِیُّ! مَنْ کَانَ فِی خِدْمَةِ عِیَالِهِ فِی الْبَیْتِ وَ لَمْ یَأْنَفْ
کَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ الشُّهَدَاءِ وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ
یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ کَتَبَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ
حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَی بِکُلِّ عِرْقٍ فِی جَسَدِهِ
مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ
یَا عَلِیُّ! سَاعَةٌ فِی خِدْمَةِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ
وَ أَلْفِ حَجٍّ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ وَ
أَلْفِ غَزْوَةٍ وَ أَلْفِ مَرِیضٍ عَادَهُ وَ أَلْفِ جُمُعَةٍ وَ أَلْفِ جَنَازَةٍ
وَ أَلْفِ جَائِعٍ یُشْبِعُهُمْ وَ أَلْفِ عَارٍ یَکْسُوهُمْ وَ أَلْفِ فَرَسٍ
یُوَجِّهُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ
عَلَی الْمَسَاکِینِ وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَقْرَأَ التَّوْرَاةَ وَ
الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرْقَانَ وَ مِنْ أَلْفِ أَسِیرٍ اشْتَرَاهَا
فَأَعْتَقَهَا وَ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَلْفِ بَدَنَةٍ یُعْطِی لِلْمَسَاکِینِ وَ لَا
یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَرَی مَکَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
یَا عَلِیُّ! مَنْ لَمْ یَأْنَفْ مِنْ خِدْمَةِ الْعِیَالِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
بِغَیْرِ حِسَابٍ
یَا عَلِیُّ! خِدْمَةُ الْعِیَالِ کَفَّارَةٌ لِلْکَبَائِرِ وَ یُطْفِئُ غَضَبَ
الرَّبِّ وَ مُهُورُ حُورِ الْعِینِ وَ یَزِیدُ فِی الْحَسَنَاتِ وَ الدَّرَجَاتِ
یَا عَلِیُّ! لَا یَخْدُمُ الْعِیَالَ إِلَّا صَدِّیقٌ أَوْ شَهِیدٌ أَوْ رَجُلٌ
یُرِیدُ اللَّهُ بِهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ» میزان الحکمه به نقل از
بحار الانوار ج ۱۰۱ ص۱۳۲ و مستدرک الوسائل ج۱۳ ص۴۸
۲ «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَسْقِی زَوْجَهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَّا کَانَ خَیْراً
لَهَا مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ صِیَامِ نَهَارِهَا وَ قِیَامِ لَیْلِهَا وَ یَبْنِی
اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ شَرْبَةٍ تَسْقِی زَوْجَهَا مَدِینَةً فِی الْجَنَّةِ وَ
غَفَرَ لَهَا سِتِّینَ خَطِیئَةً» میزان الحکمه به نقل از وسائل الشیعه ج ۲۰ ص۱۷۲
۳ «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل» وسائل الشیعه ج ۲۰ ص۲۲۱
۴ عَنِ الصَّادِقِ علیه السّلام قَالَ: سَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ
(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عَنْ فَضْلِ النِّسَاءِ فِی خِدْمَةِ أَزْوَاجِهِنَّ
فَقَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ
إِلَی مَوْضِعٍ تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً إِلَّا نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ مَنْ
نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا: زِدْنِی فِی النِّسَاءِ
الْمَسَاکِینِ مِنَ الثَّوَابِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَقَالَ (صلّی الله علیه و
آله و سلّم): یَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَمَلَتْ کَانَ لَهَا
مِنَ الْأَجْرِ کَمَنْ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ فَإِذَا وَضَعَتْ قِیلَ لَهَا قَدْ غُفِرَ لَکَ ذَنْبُکَ فَاسْتَأْنِفِی
الْعَمَلَ فَإِذَا أَرْضَعَتْ فَلَهَا بِکُلِّ رَضْعَةٍ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ
وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ» بحار الانوار ج۱۰۰ ص۲۵۲
۵ «مَنْ صَبَرَ عَلَی سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ
مَا أَعْطَی أیّوبَ (علیه السّلام) عَلَی بَلَائِهِ وَ مَنْ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ
خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا الله مِثْلَ ثَوَابِ آسِیَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ» مکارم
الاخلاق ص۲۱۳
۶ میوه ای است به شکل هندوانة بسیار کوچک، که طعمش تلخ است... (فرهنگ عمید)
۷ «إِنِّی لَأَصْبِرُ مِنْ غُلَامِی هَذَا وَ مِنْ أَهْلِی عَلَی مَا هُوَ أَمَرُّ
مِنَ الْحَنْظَلِ إِنَّهُ مَنْ صَبَرَ نَالَ بِصَبْرِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ
الْقَائِمِ وَ دَرَجَةَ الشَّهِیدِ الَّذِی قَدْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ قُدَّامَ
مُحَمَّدٍ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)» ثواب الاعمال ص ۱۹۸
۸ «مَنْ مَشَی فِی صُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ
مَلَائِکَتُهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ أُعْطِیَ أَجْرَ لَیْلَةِ الْقَدْر» ثواب الاعمال
ص ۲۸۸
۹ «مَنْ مَشَی فِی إِصْلَاحِ بَیْنِ امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ
أَجْرَ أَلْفِ شَهِیدٍ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ حَقّاً وَ کَانَ لَهُ بِکُلِّ
خُطْوَةٍ یَخْطُوهَا وَ کَلِمَةٍ فِی ذَلِکَ عِبَادَةُ سَنَةٍ قِیَامٌ لَیْلُهَا وَ
صِیَامٌ نَهَارُهَا» وسائل الشیعه ج ۱۶ ص۳۴۴
۱۰« هُلْکٌ بِذَوِی الْمُرُوءَةِ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ عَنْ مَنْزِلِهِ
بِالْمِصْرِ الَّذِی فِیهِ أَهْلُه» من لا یحضره الفقیه ج۳ ص۵۵۵
۱۱ «... فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ عَلَیْهِمْ مِنْکَ
صَدَقَة» ثواب الاعمال ص۱۳۹
۱۲ «أَکْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْلَادِکُمْ فَإِنَّ لَکُمْ بِکُلِّ قُبْلَةٍ
دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» وسائل الشیعه ج ۲۱ ص۴۸۵
۱۳ «خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِأَهْلِی» همان
۱۴«عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ أَحْسَنُهُمْ صُنْعاً إِلَی أُسَرَائِه» همان
۱۵ « ... وَ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَابِ دَارِهَا مُتَزَیِّنَةً
مُتَعَطِّرَةً وَ الزَّوْجُ بِذَلِکَ رَاضٍ یُبْنَی لِزَوْجِهَا بِکُلِّ قَدَمٍ
بَیْتٌ فِی النَّارِ فَقَصِّرُوا أَجْنِحَةَ نِسَائِکُمْ وَ لَا تُطَوِّلُوهَا
فَإِنَّ فِی تَقْصِیرِ أَجْنِحَتِهَا رِضًی وَ سُرُوراً وَ دُخُولَ الْجَنَّةِ
بِغَیْرِ حِسَابٍ احْفَظُوا وَصِیَّتِی فِی أَمْرِ نِسَائِکُمْ حَتَّی تَنْجُوا
مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ وَ مَنْ لَمْ یَحْفَظْ وَصِیَّتِی فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ
بَیْنَ یَدَیِ اللَّه» بحار الانوار ج ۱۰۰ ص۲۴۹
۱۶ ِ «یَا عَلِیُّ! مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِهِ فِی
النَّارِ» فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السّلام): وَ مَا تِلْکَ الطَّاعَةُ؟ قَالَ صلّی
الله علیه و آله و سلّم: «یَأْذَنُ فِی الذَّهَابِ إِلَی الْحَمَّامَاتِ وَ
الْعُرُسَاتِ وَ النَّائِحَاتِ وَ لُبْسِ ثِیَابِ الرِّقَاق» بحار الانوار ج ۷۴ ص۵۳
۱۷ «... وَ اکْفُفْ عَلَیْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِکَ إِیَّاهُنَّ
فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَی عَلَیْهِنَّ وَ لَیْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ
مِنْ إِدْخَالِکَ مَنْ لَا یُوثَقُ بِهِ عَلَیْهِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا
یَعْرِفْنَ غَیْرَکَ فَافْعَلْ» نهج البلاغه، نامة ۳۱
۱۸ «مَا مِنْ شَیْ ءٍ خَیْرٌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ لَا تَرَی رَجُلًا وَ لَا
یَرَاهَا» مستدرک الوسائل ج۱۴ ص۲۸۹
۱۹ «لَا تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ
ذَلِکَ أَنْعَمُ لِحَالِهَا وَ أَرْخَی لِبَالِهَا وَ أَدْوَمُ لِجَمَالِهَا
فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ ... وَ لَا
تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا»کافی ج۵ ص۵۱۰ (قریب به همین مضمون: نهج
البلاغه، نامة ۳۱)
۲۰ «لا تَحمِلُوا النّساءَ أثقالَکُم وَ استَغنُوا عَنهُنَّ مَا استَطَعتُم،
فَاِنَّهُنَّ یُکثِرنَ الاِمتِنانَ، وَ یَکفُرنَ الاِحسانَ» غرر الحکم ـ شرح مرحوم
آقا جمال الدین خوانساری ج۶ ص۳۳۸
۲۱ «إِنَّ لِأَهْلِ الدِّینِ عَلَامَاتٍ یُعْرَفُونَ بِهَا صِدْقَ الْحَدِیثِ وَ
أَدَاءَ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءً بِالْعَهْدِ وَ صِلَةً لِلْأَرْحَامِ وَ رَحْمَةً
لِلضُّعَفَاءِ وَ قِلَّةَ مُؤَاتَاةٍ لِلنِّسَاءِ وَ بَذْلَ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنَ
الْخُلُقِ وَ سَعَةَ الْحِلْمِ وَ اتِّبَاعَ الْعِلْمِ وَ مَا یُقَرِّبُ مِنَ
اللَّهِ زُلْفَی فَ طُوبی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآب» تحف العقول ص۲۱۱
۲۲ «کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ» بحار الانوار ج ۱۰۰
ص۲۲۸

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
از مقاله زیبای شما ممنونیم.به امید پیشبرد اهدافتان

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.