زن و کارهای سنگین ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۸۵۵ بازدید

سلام زن قوی هیکل میتواندکارسنگین انجام دهد؟باتوجه به اینکه قدیم والانه درروستاهازن درکشاورزی وگاوداری کارمیکند

خداوند متعال هر کدام از زن و مرد را به دلیل نوع وظایف و مسئولیت هایى که در نظام آفرینش و اجتماع و محیط خانواده بر عهده دارند به شکلى خاص و مناسب آفریده است.در نظام تکوین و تشریع، هر یک از زن و مرد وظایفى مناسب با ساختار جسمى و روانى خود دارند و نوعى تقسیم کار منطقى و طبیعى بین دو جنس مخالف برقرار است، بدون این که مستلزم برترى یک جانبه و تمام عیار یک جنسى بر دیگرى شود. از دیدگاه اسلام زن و مرد هر دو در گوهر شریف انسانیت همتا و داراى مراتب کمالى واحدى هستند.در عین حال نظام زیباى آفرینش هر یک از این دو را با ابزارهاى ویژه اى مجهز ساخته و به تناسب آن رسالت و مسؤولیت خاصى نیز بر دوش هر کدام نهاده است. تجهیز هر یک از دو صنف فوق به گونه اى است که از ترکیبشان شرایط و بستر مطبوع و دلپذیرى براى ایجاد خانواده و کانونى فعال و پر مهر و صفا پدید مى آید.
هر یک در کنار دیگرى مى تواند آرامش، سکون و شرایط استکمال را بیابد و همچنین زمینه مناسبى براى رشد و تربیت سالم فرزند به وجود مى آید. در این تقسیم طبیعى آنچه معمولاً در مرد ظهور و بروز بیشترى دارد قدرت و توانایى بیشتر براى انجام کارهاى سخت و طاقت فرسا نیز زیرکى و حسابگرى در امورى است که به تیزبینى و کیاست نیازمند است و آنچه در زن نمود و پیدایى بیشتر دارد لطافت، زیبایى، مهر، عاطفه، شور و احساس قلبى است. لذا زن به دلیل نوع خاص آفرینش خود کانون عاطفه و احساسات رقیق و ظریف است. زنى که پشتیبان روحى و عاطفى خانواده است و وجودش موجب آرامش و سکون است و دامن پاکش پرورشگاه فرزندان صالح و شایسته است باید از روحى لطیف مانند گل و عاطفه اى سرشار و وجودى آکنده از مهر و محبت و احساساتى رقیق و عمیق برخوردار باشد. با این حال، منعی برای انجام کارهای سنگین وجود ندارد و زن ها نیز می توانند در کنار مردان به کار کشاورزی و دامداری و دیگر کارهای سنگین با توجه به قدرت جسمانی خود مشغول شوند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.