زیارت به نیابت ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ - ۱۸۰۰ بازدید

مادر ومادر شوهرم کربلانرفتن. یکیشون فوت و دیگری مریض ناتوان شده ، به نیابت ازطرف اونا من یاهرکس دیگه میتونه برا زیارت بره کربلا ؟

توجه به نکات زیر روشنگرپرسش شما است :
1- لطف و کرم خداوند بیکرانه و نامحدود است وبه اندازه ای است که گاهی اگر کسی یک عمل را به نیت خود و افراد دیگر به جا آورد اجر و پاداش و ثواب آن به همه می رسد بی آن که از اجر و پاداش فرد عامل چیزی کم شود .
2- انسانی که زائر قبر پاک معصومی است می تواند زیارت را هم از طرف خود و هم به نیابت از دیگران انجام دهد وثواب این زیارت به فضل و کرم الهی به همه آنها به طور کامل می رسد به گونه ای که گویا همه آنها این زیارت را خود به جا آورده اند .
3- دادن یک سلام به نیابت از دیگری ثواب و اجر و اثر برای هر دو دارد ولی البته انجام زیارت و خواندن زیارت مخصوص به حرم امامی خاص از نظر ثواب و اجر برای نائب و منوب عنه کاملتر است .
4- در واجبات مانند نماز ، روزه ، حج و ... تا شخص زنده است نمیتوان نیابتش را انجام داد. اما برای زنده ها و اموات در امور مستحب میتوان نایب شد .
در هر صورت همانگونه که مرسوم است ،در آغاز زیارت می گویند: زیارت می کنم از طرف پدر ،مادر و...ملتمسین دعا وکسانی که سفارش کرده اند،قربهً الی الله،در این صورت آنها را در ثواب زیارت شریک می کند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.