سؤال قبر ۱۳۹۲/۵/۲۷ - ۱۴ بازدید

مراد از این روایت که در کافی از اما صادق علیه السلام نقل شده است این است که سوال وجواب قبر تنها برای مومن وکافر است و برای مستضعفان همچون مجانین بلها واطفال که کفر وایمان آنان معلوم نیست سوال وجوابی نخواهد بود چون سوال جواب قبر برای ثواب وعقاب برزخ است وبرای مستضعفان حشر برزخی وثواب وعقاب برزخی نیست , ودر قبر خود رها می شوند تا روز قیامت که همگان محشور می شوند , و به حسب آنچه در روایات آمده در قیامت مستضعفان به آتش فلق امتحان می شوند وکفر وایمان آنان مشخص شده و به بهشت یا جهنم خواهند رفت .مرحوم مجلسی نیز در شرحش بر اصول کافی همین مطلب را فرموده است .
مراد از این روایت که در کافی از اما صادق علیه السلام نقل شده است این است که سوال وجواب قبر تنها برای مومن وکافر است و برای مستضعفان همچون مجانین بلها واطفال که کفر وایمان آنان معلوم نیست سوال وجوابی نخواهد بود چون سوال جواب قبر برای ثواب وعقاب برزخ است وبرای مستضعفان حشر برزخی وثواب وعقاب برزخی نیست , ودر قبر خود رها می شوند تا روز قیامت که همگان محشور می شوند , و به حسب آنچه در روایات آمده در قیامت مستضعفان به آتش فلق امتحان می شوند وکفر وایمان آنان مشخص شده و به بهشت یا جهنم خواهند رفت .مرحوم مجلسی نیز در شرحش بر اصول کافی همین مطلب را فرموده است . {مرآه العقول ۱۴/ ۲۰۶} (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۷۷۳۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.