ساختار حکومت امام علی(ع)؟ ۱۳۹۱/۸/۱۴ - ۲۰ بازدید

با سلام و احترام. مدل و ساختار حکومتی امام علی(ع) کامل ترین و مترقی ترین نوع نظام سیاسی یعنی « امامت» بود که با اشکال حکومتی رایج در جوامع بشری (مثل دمکراسی، جمهوری، سلطنتی، خلافتی، پادشاهی و...) متفاوت و از ویژگی هایی نظیر؛هدایت عامه مردم در امور دنیوی و اخروی، حاکمیت قوانین الهی، نصب الهی امام، توجه جدی به جایگاه مردم در شکل گیری و کارآمدی نظام سیاسی، فراقبیله ای بودن، اخوت اسلامی، امت واحده، دارالاسلام و... برخوردار بود. ر.ک: فلسفه سیاست، محمدجواد نوروزی. ؛ نظام سیاسی و دولت در اسلام، داود فیرحی.
با سلام و احترام. مدل و ساختار حکومتی امام علی(ع) کامل ترین و مترقی ترین نوع نظام سیاسی یعنی « امامت» بود که با اشکال حکومتی رایج در جوامع بشری (مثل دمکراسی، جمهوری، سلطنتی، خلافتی، پادشاهی و...) متفاوت و از ویژگی هایی نظیر؛هدایت عامه مردم در امور دنیوی و اخروی، حاکمیت قوانین الهی، نصب الهی امام، توجه جدی به جایگاه مردم در شکل گیری و کارآمدی نظام سیاسی، فراقبیله ای بودن، اخوت اسلامی، امت واحده، دارالاسلام و... برخوردار بود. ر.ک: فلسفه سیاست، محمدجواد نوروزی. ؛ نظام سیاسی و دولت در اسلام، داود فیرحی.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.