سایت هاى قرآنى ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ - ۹۸۹ بازدید


۱. پایگاه القرآن الکریم.
.ten .naruqyloh @retsambew :liaM -E ten .naruqyloh .www
در این پایگاه، کتاب هاى زیر یافت مى شود: تقریب القرآن، نورالثقلین، المیزان، مجمع البیان، التدبّر فى القرآن، مَتى جُمِعَ القرآن، سلامة القرآن من التحریف، التعرّف على القرآن، أحکام الترتیل، أحکام التجوید.
__________________________________________________
(۱). برگرفته از: http:// balagh. net/ sites/ quranic sites. htm
معرفى پایگاه به منزله تأیید مطالب پایگاه نیست.
همچنین دعاهاى قرآنى، احادیث مربوط به قرآن، قرآن و علم، اخبار مربوط به قرآن و اطلاعات سودمند قرآنى از دیگر امکانات این شبکه مى باشد.


1. پایگاه القرآن الکریم.
.ten .naruqyloh @retsambew :liaM -E ten .naruqyloh .www
در این پایگاه، کتاب هاى زیر یافت مى شود: تقریب القرآن، نورالثقلین، المیزان، مجمع البیان، التدبّر فى القرآن، مَتى جُمِعَ القرآن، سلامة القرآن من التحریف، التعرّف على القرآن، أحکام الترتیل، أحکام التجوید.
__________________________________________________
(1). برگرفته از: http:// balagh. net/ sites/ quranic sites. htm
معرفى پایگاه به منزله تأیید مطالب پایگاه نیست.
همچنین دعاهاى قرآنى، احادیث مربوط به قرآن، قرآن و علم، اخبار مربوط به قرآن و اطلاعات سودمند قرآنى از دیگر امکانات این شبکه مى باشد.
2. پایگاه المیزان (عربى).
.moc .oohay @naflahk :liaM -E gro .nazimla .www
محتویات این پایگاه، تفسیر المیزان و مؤلف آن مى باشد.
امکان جست وجو در المیزان در این پایگاه وجود دارد.
3. بخش قرآن شبکه حوزه (فارسى، عربى و انگلیسى).
.ten .hazwah @retsambew :liaM -E ten .hazwah .www
این پایگاه مشتمل است بر: اسلام، اخلاق، احکام، کتابخانه، حوزه علمیه، قرآن، عقاید، فرهنگ و تمدن. علوم اسلامى، مراکز اسلامى. گزینه قرآن مشتمل بر این موارد است: قرآن و ترجمه، علوم قرآنى، تفسیر، قرآن و اهل بیت، ادیان و تمدن ها در قرآن، قرآن هنر و ادبیات، مؤسسات قرآنى، خادمان قرآن، کتابخانه، نگارخانه، پایگاه ها و نرم افزارها.
دو ترجمه قرآن به زبان فارسى (آیةاللَّه مکارم شیرازى و استاد فولادوند) و یک ترجمه انگلیسى، در این پایگاه قرار دارد.
4. پایگاه آل البیت (فارسى، عربى، انگلیسى، روسى، اندونزیایى و تایلندى).
.gro .tyablulaa @tyablulaa :liaM -E gro .tyablulaa .www
انبوه اطلاعات قرآنى و حدیثى، کتب تفسیرى، حوزوى و آشنایى و ارتباط با مشاهیر شیعه از جمله امکانات این شبکه مى باشد.
گزینه هاى اصلى آن عبارت است از: قرآن، حدیث، شیعه، اهل البیت، احکام، پرسش و پاسخ، خدمات، کتابخانه و اجتماعى.
کتاب هاى زیر در این پایگاه موجود است: قرآن و قرآن پژوهى، مصونیت قرآن از تحریف، درسنامه علوم قرآنى، برگزیده تفسیر نمونه، تفسیر و تفاسیر شیعه، طبقات مفسران شیعه، روش هاى تفسیر قرآن، تفسیر جوامع، تفسیر کوثر، مجلات قرآنى بینات و ترجمان وحى، و ...
حدیث: مسند نویسى در تاریخ حدیث، شرح حال عده اى از روات، زنان دانشمند و راوى حدیث، الغدیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مسائل على بن جعفر، قرب الاسناد، الکافى، تحف العقول، تهذیب الاحکام، الاستبصار، الاحتجاج، خصال شیخ صدوق، المحجة البیضاء، وسائل الشیعه، امالى مفید، تفسیر نور الثقلین، بحارالانوار، الحیاة، میزان الحکمة و ...
شیعه: گزینه شیعه مشتمل است بر: تاریخچه مرجعیت در شیعه، معرفى بزرگان تاریخ شیعه و برگزیده اى از تاریخ اسلام.
اهل البیت: این گزینه مشتمل است بر کتب: زندگانى چهار ده معصوم، اسرار الامامة، الائمة الاثناعشر، برگزیده تاریخ پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله، خاندان عصمت، اهل بیت کلید مشکل ها، امامت در پرتو کتاب و سنت، غدیر از دیدگاه اهل سنت، فروغ ولایت، امام حسین علیه السلام و عاشورا از دیدگاه اهل سنت و ...
پرسش و پاسخ: این گزینه مشتمل است بر صدها پرسش و شبهه و پاسخ آنها، همچنین مجموعه سؤالات متنوع از اهل سنت در زمینه هاى اعتقادى، تاریخى و ...
کتابخانه: این بخش مشتمل است بر قریب 200 جلد کتاب در زمینه هاى قرآنى و علوم قرآن، حدیث و علوم حدیث، تاریخ و سیره، اخلاق و فرهنگ اسلامى فقه و اصول و ...
این پایگاه در سال 1377 راه اندازى شد و مرکز آن شهر مقدس قم بوده و وابسته به مؤسسه آل البیت مى باشد.
آدرس هاى دیگر این پایگاه عبارت است از:
www .al -shia .net -www .al -shia .org -www .al -shia .com
5. پایگاه نداء الثقلین (انگلیسى و اردو).
.gro .tenadin @ofni :liaM -E gro .tenadin .www
گزینه هاى این پایگاه عبارت است از: قرآن، پیامبر صلى الله علیه و آله اهل بیت، ویژه. زیر موضوعات گزینه قرآن عبارت است از: اهمیت و جایگاه قرآن، معجزه پیامبر صلى الله علیه و آله، مصونیت از تحریف، قرآن و تفسیر، انواع تفاسیر، تفسیر قرآن (مقدمه ترجمه میراحمد على براى قرآن) قرآن در اسلام (مرحوم علامه طباطبائى)، (شش جلد از سوره حمد تا سوره نساء و از سوره دهر تا سوره ناس)
6. پایگاه الاسلام.
.gro .malsi -la @plid :liaM -E gro .malsi -la .www
مطالب این سایت عمدتاً به زبان هاى انگلیسى و عربى است و امکان دیدن مطالب به چندین زبان دیگر دنیا، از گزینه Translation in other Languages وجود دارد. این پایگاه مشتمل بر موارد زیر است: درباره اسلام، خداوند و قرآن کریم، عقاید، تاریخ، دائرة المعارف شیعه، گالرى اسلامى، حقوق اسلامى، ادعیه، غدیرخم.
گزینه قرآن این پایگاه مشتمل است بر: ویژگى هاى خداوند در قرآن، ذات خداوند، ترجمه قرآن به انگلیسى از میر احمد على (پویا)، شاکر، یوسف على، پیکتال.
7. پایگاه اسلام (انگلیسى).
.zn .oc .eerf 4 i @daddahe :liaM -E zn .gro .malsi .www
این پایگاه مشتمل بر گزینه هاى زیر است: جامعه ما، موضوعات اسلامى، قرآن و بخش کودکان و ... گزینه قرآن شامل قرائت چندین سوره از سوره هاى قرآنى است.
8. پایگاه شبکه قرآن (انگلیسى).
.ten .naruq .www moc .milsum @qirat :liaM -E
صوت قرآن، ترجمه انگلیسى واردوى قرآن از: یوسف على، پیکتال، شاکر على و فاتح محمد در این پایگاه وجود دارد.
ترجمه قرآن به زبان هاى دیگر (آلبانیایى، بنگلادشى، بوسنیایى، چینى، فرانسوى، آلمانى، روسى، ژاپنى، ترکى و مجموعاً 18 زبان ....) از این طریق قابل دریافت است. امکان جست وجو به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، هلندى، اسپانیایى و آلمانى را فراهم مى کند.
9. پایگاه قرآن (انگلیسى).
.ku .gro .hgeelbat @bei :liaM -E ku .gro .naruq .www
در این پایگاه، مطالبى درباره قرآن، تفسیر، قرائت قرآن، آشنایى با قرآن، حفظ قرآن، قرآن و علوم جدید، معرفى سوره هاى قرآن، وجود دارد.
ترجمه انگلیسى قرآن از: شاکر، یوسف على، مولوى شیرعلى، محسن خان و محمد تقى الدین هلالى، پیکتال، ایرونیگ و ظهور اسحق از این پایگاه قابل دریافت است.
10. شبکه قرآن (انگلیسى).
.moc .krowtennaruq .wwwmoc .krowtennaruq @retsambew liaM -E
در این شبکه، ترجمه قرآن به زبان اردو قرار دارد و ترجمه به 17 زبان دیگر (انگلیسى، چینى، فرانسوى، ترکى، آلبانیایى، بوسنیایى، مالیزیایى، آلمانى، هلندى، ژاپنى و ...) از این طریق قابل دسترسى است.
11. بخش قرآن پایگاه (انگلیسى).
.ude .csu @rlhcsasm :liaM -Eude .csu naruq /asm /tped /ude .csu .www
سه ترجمه قرآن از یوسف على، پیکتال و شاکر در این پایگاه موجود است.
گزینه جست وجو از جمله امکانات این صفحه مى باشد.
مطالبى درباره «قرآن، شناخت و علم» در این پایگاه وجود دارد.
12. پایگاه منابع اسلامى (انگلیسى).
.moc .secruoser cimalsi @retsambew :liaM -Emoc .secruoser cimalsi .www
این پایگاه بر گزینه هاى زیر مشتمل است: نماز، رمضان، قرآن، کتب و داستان، پیامبر و اصحاب، ترجمه قرآن، صوت قرآن، قرآن و حدیث در اسلام و ....
در این پایگاه ترجمه قرآن به هفت زبان (انگلیسى، اسپانیایى، ایتالیایى، ترکى، آلمانى، هلندى، چینى) موجود است؛ ترجمه پیکتان و یوسف على در بخش انگلیسى این سایت وجود دارد.
فهرست موضوعى قرآن (کلید واژه ها و نمایه ها)، به ترتیب الفبایى در این سایت قرار دارد.
13. فدک (عربى).
.gro .kadaf .www moc .liamtoh @bew kadaf :liaM -E
این پایگاه مشتمل است بر: قرآن، اهل بیت، سخنرانى (صدا)، ادعیه و زیارات، لطمیات، کربلا، شبهات وردود و مناسبت هاى اسلامى.
گزینه هاى قرآن داراى این مطالب است: تفسیر آیات ولایت از: المیزان، مجمع البیان، طبرى، مسلم، ترمذى، تحریف و روایات شیعه، تحلیل اعجاز بیانى قرآن، فضیلت قرائت قرآن.
14. پایگاه اسلام (انگلیسى).
.ten .malsi @retsambew :liaM -E ten .maalsi .www
این پایگاه مشتمل است بر: قرآن، حدیث، عقاید، فقه، عبادات و مقالاتى درباره موضوعات اسلامى (جهاد، خداوند، تاریخ و نویسندگان، زن و ...)
گزینه قرآن این پایگاه، مشتمل است بر: درآمدى بر قرآن کریم، جست وجوى کلمه اى قرآن به زبان هاى انگلیسى، اسپانیایى، فرانسوى، آلمانى و هلندى).
فهرست موضوعى قرآن و ترجمه آن به انگلیسى، توضیح واژگان اسلامى به انگلیسى، قرائت قرآن و ترجمه تفسیر اضواء البیان به انگلیسى و تفاسیر برخى سوره ها به صورت متفرق.
15. پایگاه طب اسلامى (انگلیسى و عربى).
.moc .liamtoh @lazahglaks :liaM -E gro .enicidemcimalsi .www
این پایگاه مشتمل است بر: قرآن، طب النبىّ و مطالب متنوع طبىّ از دیدگاه اسلام. در گزینه قرآن مطالب و مقالات مختلفى به دو زبان انگلیسى و عربى آمده است. گزینه اى با عنوان معجزة القرآن الطیّبة نیز در این سایت قرار دارد.
16. قرآن، عجیب (انگلیسى و عربى).
.mth .kcabdeef /etaroproc /moc .beeja .hsilgne //:ptth :liaM -Emoc .beeja .naruq //:ptth
بخش اسلامیّات این پایگاه مشتمل است بر: ایمان، امت هاى پیشین، قرآن، عبادات، اخلاق و آداب، معاملات، قضاوت ها و احکام، جهاد و ....
در بخش قرآن گزینه هاى زیر وجود دارد: حفظ قرآن، فضایل قرآن، فضل قرائت قرآن، آداب قرائت قرآن، اختلاف در قرآن، محکم و متشابه، نزول قرآن، معجزه قرآن داستان ها و امثال قرآنى.
همچنین فهرست سوره هاى مکى و مدنى قرآن، ترجمه انگلیسى قرآن و دو تفسیر جلالین و ابن کثیر در این صفحه موجود است.
17. پایگاه اسلامیا (انگلیسى).
.mth .noitartsiger fles /moc .aimalsi .www //:ptth :liaM -Emoc .aimalsi .www
این پایگاه، برگزینه هاى زیر مشتمل است: حدیث، جنّ و فرشتگان، خانواده، خداوند، قلب و روح، تاریخ، اسلام، کتابخانه، محمد صلى الله علیه و آله نماز و پیامبران، قرآن، شریعت زن، آموزش فرزندان و ...
زیر گزینه هاى قرآن عبارت است از: ترجمه هاى انگلیسى قرآن (یوسف على، الخلالى خان و پیکتال)، قرآن براى کودکان، داستان هاى قرآنى، خلاصه و چکیده چندین سوره از سوره هاى قرآن، قرآن و مسلمانان.
18. پایگاه هدى (انگلیسى).
.moc .ude .hau @retsambew :liaM -E asm /ude .hau .www
گزینه هاى این پایگاه عبارت است از:
قرآن، اسلام، مساجد اطراف دنیا و ...
گزینه قرآنى داراى این موضوعات است:
ترجمه هاى قرآنى، قرائت قرآن، سه ترجمه انگلیسى قرآن از یوسف على، شاکرو پیکتال.
19. صفحه اسلامیک سیتى (انگلیسى).
.moc .yticimalsi @kcabdeef :liaM -E moc .yticimalsi .www
این صفحه مشتمل است بر:
قرآن کریم، حدیث، درباره خدا، اسلام و شناخت. احکام دین و پایه هاى اسلام.
گزینه قرآن، مشتمل است بر: تلاوت و قرائت تعدادى از سوره هاى قرآن.
پیرامون ترجمه قرآن، زبان عربى و ترجمه قرآن، جست وجوى قرآن به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، آلمانى، اسپانیایى و ترکى. در این سایت ترجمه قرآن به 22 زبان، موجود است.
20. پایگاه منهاج (انگلیسى).
.gro .jahnim @keerhet :liaM -E gro .jahnim .www
گزینه هاى این پایگاه عبارت است از: قرآن، مقالات، اخبار صفحه منهاج و ...
گزینه قرآن مشتمل است بر: قرائت قرآن، استنساخ قرآن، جست وجوى قرآنى، فهرست موضوعى قرآن، جست وجوى قرآن به زبان هاى اروپایى.
ترجمه قرآن به هفت زبان (انگلیسى، آلبانیایى، هلندى، ایتالیایى، ژاپنى، اسپانیایى، ترکى استانبولى).
21. پایگاه نسیج (عربى و انگلیسى).
.moc .jeesan @ofni :liaM -E moc .jeesan .www
این سایت مشتمل بر این گزینه هاست: الاسلام و المسلمون، العلوم و الصحّة، الادلّة و المراجع التعلیم و العلوم الإنسانیّة، الشعر و الثقافة و الفنون و ...
گزینه الإسلام والمسلمون مشتمل بر این گزینه ها است: اقتصاد اسلامى، قرآن، تفسیر، حدیث اقلیت هاى مسلمان، مراکز اسلامى، فقه، رمضان، مجلات، کتب و دائرة المعارف اسلامى. در بخش قرآن، مطالبى قرآنى و تفسیرى موجود است. مقالاتى موضوعى درباره توبه با استفاده از قرآن، فضیلت و حقیقت آن و ...
در این آدرس موجود است.
22. پایگاه تراث (عربى).
.oj .moc .og @htarut :liaM -E moc .htarut .www
گزینه هاى این پایگاه عبارت است از: الإسلام، مشروع القرن، کتب و برامج، برامج مجانیه و صوتیات. از جمله موارد کتب وبرامج، بخش علوم القرآن مى باشد که مشتمل بر موارد زیر است:
کتابخانه تفسیر و علوم قرآن، فى ظلال القرآن، متن الشاطبیه، جزء عمّ و سوره فاتحه یا قراءات هفت گانه متواتره.
گزینه صوتیات، مشتمل است بر: قرائت کامل قرآن توسط عبدالرحمن سدیس و مسعود شریم.
23. پایگاه اسلام 101 (انگلیسى).
.moc .101 malsi @malsi :liaM -E moc .101 malsi .www
گزینه هاى این پایگاه مشتمل است بر: خدا، قرآن، پیامبر، تاریخ اسلام، حقوق بشر، اسلام و زن، اسلام و حکومت و ...
گزینه قرآن این سایت مشتمل است بر: قرآن مجید، قرآن در یک نگاه، راهى به سوى قرآن، حفاظت از قرآن، قرآن معجزه معجزه ها، تحلیل هایى درباره ترجمه هاى انگلیسى قرآن، ترجمه قرآن توسط یوسف على، پیکتال و ...
کتاب هایى در موضوع قرآن، صوت قرآن و ...
24. پایگاه شمس الاسلام (عربى).
.moc .nusmalsi @retsambew :liaM -E moc .nusmalsi .www
گزینه هاى این پایگاه عبارتنداز: قرآن، حدیث، تفسیر، عقاید، طهارت و پاکیزگى، نماز، زکات، روزه، مناسک، الفقه العام، السیرة النبویة، لطائف و معارف، للنساء، الطفل المسلم، الشعر الإسلامى، موسوعة الفتاوى، أبحاث علمیة و ....
گزینه قرآن آن مشتمل است بر: جست وجو در قرآن، چاپ قرآن، حفظ قرآن، دعوت و ملاحظات.
25. پایگاه اسلام دایر (عربى).
.ten .enilno -malsi @retsambew :liaM -E ten .ridmalsi .www
این پایگاه مشتمل بر این موضوعات است: القرآن الکریم، الحدیث و علومه، شؤون سیاسیه، تعریف بالاسلام، الاسلام و قضایا العصر، الفقه و علومه، التاریخ و الحضارة، ادیان و فرق، جماعات و مذاهب و ....
گزینه قرآن، داراى این مطالب است: تلاوت، تفسیر، علوم قرآن، تجوید، داستان ها و قصه هاى قرآنى و معرفى تعدادى سایت هاى قرآنى.
26. پایگاه مرکز الاشعاع الاسلامى (عربى).
.moc .liamtoh @u 4 malsi :liam -e moc .u 4 malsi .www
گزینه هاى این پایگاه عبارت است از: القرآن الکریم، الحدیث الشریف، نهج البلاغه و برنامج المجیب.
گزینه قرآنى داراى این موضوعات است: نص القرآن الکریم، قرآن کامل piz ده قابل دریافت، التفسیر المیّسر.
27. شبکه سفینة النجاة (عربى).
.moc .tajanna @ofni :liam -e moc .tajanna .www
گزینه هاى این پایگاه مشتمل بر این موضوعات است: القرآن الکریم، النبى الاعظم صلى الله علیه و آله، اهل البیت علیهم السلام، شخصیات، المکتبه، مواقع اسلامى، اسئلةٌ وردود، المناسبات و المرآة.
گزینه قرآنى مشتمل بر این مطالب است: کیف نفهم القرآن الکریم، الاعجاز العلمى فى القرآن، التزکیه سبیل العادة الوحید.
28. پایگاه الحکمة (عربى).
.moc .hemkihla @hemkihla :liam -e moc .hemkihla .www
گزینه هاى این پایگاه عبارت است از: القرآن الکریم، اهل البیت علیهم السلام، الحدیث الشریف الدعاء، الاخلاق، الفقه المیسّر و الخدمات.
گزینه قرآن مشتمل است بر: القرآن الکریم، معلومات قرآنیه، اهل البیت علیهم السلام و القرآن الکریم، بحوث و محاضرات.
29. پایگاه قرآنى قرآن نت بیزلند کام (عربى).
.moc .dnalzib .tennaruq @ofni :liam -Emoc .dnalzib .tennaruq .www
این پایگاه مشتمل بر این گزینه ها است: مدرسة الزهراء لتدریس القرآن الکریم، نبذة عن المدرسه، القرآن الکریم، مناقشات، مواقیت الصلاة، مواقع، ملف خاص بمسابقة القرآن الحکیم.
30. پایگاه صدا و سیما (عربى، انگلیسى، فارسى).
.moc .biri @retsambeW :liam -e moc .biri .www
موضوعات این پایگاه عبارت است از: قرآن و عترت، روزشمار، ایران شناسى، پژوهش ها، همایش ها، خدمات و محصولات دیگر پایگاه ها و ....
گزینه قرآن و عترت داراى این موضوعات است: قرآن مجید، قرآن معجزه جاوید، ترجمه قرآن به زبان هاى مختلف دیگر، ترجمه (چینى، انگلیسى، عربى، فرانسوى، اسپانیایى، بوسنیائى، ایتالیائى)، رادیو قرآن، رادیو معارف، اهل بیت پیامبر صلى الله علیه و آله.
31. المنتدى الحسینى للثفاقة الاسلامیة (عربى).
.moc .adatnom -la @ofni :liam -e moc .adatnom -la .www
این پایگاه شامل موارد زیر است: فى ریاض القرآن، الثقافة الحسینیة، المحاضرات الاسلامیة، مرآةالکتب، المکتبة الاسلامیة، المجلة الثفافیة، رکن الشباب، رسائل و ردود.
گزینه فى ریاض القرآن مشتمل بر این بخش ها است: تلاوة القرآن احکام و آداب، مع حفاظ و قراء القرآن، الاعجاز فى القرآن الکریم، قالوا فى القرآن الکریم، جولة فى عالم القرآن، أشهرالقراءات لأشهر القراء، رسائل وردود.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.