ستاره داوود یا ستاره شیطان پرستی و انگشتر حرز ۱۳۹۱/۶/۱۷ - ۲۰ بازدید

باید توجه داشت که نمادها لزوماً معنای واحد ندارند. علّت این است که فرهنگ‌های مختلف از هم‌دیگر تأثیر پذیرفته‌اند و اقوام و ملت‌ها، در تعامل با دیگر فرهنگ‌ها، دست به اقتباس زده و به سود خود، تغییراتی در محصولات دیگران ـ البته به نسبت آرمان‌ها و ارزش‌های بومی خود ـ داده‌اند و به مرور، این فرآوردۀ جدید، نماد ارزش‌ها و باورهای ایشان شده است؛ بنابراین نمادها نه ریشۀ واحد دارند و نه معنای واحد. از این روست که هر نمادی را که در ظاهر با بعضی از نمادهای کابالا و یا شیطان پرستی شبیه است نباید ضد دینی ارزیابی کرد.
باید توجه داشت که نمادها لزوماً معنای واحد ندارند. علّت این است که فرهنگ‌های مختلف از هم‌دیگر تأثیر پذیرفته‌اند و اقوام و ملت‌ها، در تعامل با دیگر فرهنگ‌ها، دست به اقتباس زده و به سود خود، تغییراتی در محصولات دیگران ـ البته به نسبت آرمان‌ها و ارزش‌های بومی خود ـ داده‌اند و به مرور، این فرآوردۀ جدید، نماد ارزش‌ها و باورهای ایشان شده است؛ بنابراین نمادها نه ریشۀ واحد دارند و نه معنای واحد. از این روست که هر نمادی را که در ظاهر با بعضی از نمادهای کابالا و یا شیطان پرستی شبیه است نباید ضد دینی ارزیابی کرد. از قضا ستاره پنج پر در میان مسلمانان هم کاربرد داشته است که نشان از پنج اصل دین و یا پنج تن آل عبا داشته است(البته نه پنج پر وارونه). همین طور ستاره شش پر هم وجود داشته و بیش از این ها ستاره هشت پر کاربرد داشته است که از یکی از آیات قران گرفته شده است. البته این نمادها در میان ملت‌های مختلف و آیین‌های دیگر هم گاهی یافت می شود که هرجایی پیامی دارد.
مراجعه شود به کتاب کاوشی در معنویت های نوظهور(بررسی ده جریان فعال در ایران) تالیف حمزه شریفی دوست بخش شیطان پرستی؛ چاپ موسسه بهداشت معنوی.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.