سرنوشت انسان در عالم خواب ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ - ۱۵ بازدید

رویای صادق دلیل بر جبر نیست همانگونه که علم پیشین الهی مستلزم جبر نیست . لیکن باید توجه داشت که اختیار فقط در رابطه با افعال انسان مطرح است و بخشی از سرنوشت ما تابع فعل اختیاری ما است نه همه آن. به عنوان مثال این که من با عمل صالح و ایمان خالص فردی سعادتمند و بهشتی شوم یا با کفر و بد کرداری جهنمی شوم در اختیار من است ، اما اصل وجود من ، انسان بودنم ، به دنیا آمدنم ، زن یا مرد بودنم ، جوانمرگی یا کهنسال شدن ، اصل رفتن از این جهان و مشاهده نتایج اعمالم و بسیاری از حوادث و مساءل دیگر یا تماما و یا از جهاتی و در پاره ای از خصوصیاتش در اختیار ما نیست.
رویای صادق دلیل بر جبر نیست همانگونه که علم پیشین الهی مستلزم جبر نیست . لیکن باید توجه داشت که اختیار فقط در رابطه با افعال انسان مطرح است و بخشی از سرنوشت ما تابع فعل اختیاری ما است نه همه آن. به عنوان مثال این که من با عمل صالح و ایمان خالص فردی سعادتمند و بهشتی شوم یا با کفر و بد کرداری جهنمی شوم در اختیار من است ، اما اصل وجود من ، انسان بودنم ، به دنیا آمدنم ، زن یا مرد بودنم ، جوانمرگی یا کهنسال شدن ، اصل رفتن از این جهان و مشاهده نتایج اعمالم و بسیاری از حوادث و مساءل دیگر یا تماما و یا از جهاتی و در پاره ای از خصوصیاتش در اختیار ما نیست.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.